Kvalitetssjefens erfaring ved implementering av CoPro QMS skyløsning

-Da vi besluttet at vi trengte et nytt Kvalitetsledelsessystem falt vi fort ned på CoPro QMS. Løsningen er enkel og brukervennlig og levert av CoPro som vi har hatt et godt samarbeid med i veldig mange år, sier kvalitetssjefen på Møre Trafo, Asgeir Tandstad.

-QMS-systemet har vært helt avgjørende for at vi nå er ISO Sertifisert. Det har vært krevende og til tider mye arbeid, men samtidig har vi gjennom denne prosessen lært veldig mye.

Enkel tilpassing og enkelt å bruke

QMS-systemet er blitt tatt veldig godt imot av organisasjonen. Det er en stor forbedring fra tidligere, systemet er enkelt å tilpasse og enkelt å bruke. Systemet henter selv de dataene det trenger fra andre systemer – det betyr en mer effektiv arbeidshverdag for oss. Det er også veldig positivt at vi kan bruke QMS rett fra mobilen.

Leverer som avtalt

-CoPro er en liten organisasjon og det kan være sårbart, men slik vi ser det er dette bare positivt for oss. Vi har få kontaktpunkter som raskt responderer og vi har bare gode erfaringer med dem. De leverer alltid den supporten vi har avtalt og de har vært en veldig god støttespiller gjennom sertifiseringsprosessen.

De er også lydhøre til innspill om forbedringer, de sjekker muligheter og kommer tilbake med forslag til løsninger. Vi valgte CoPro for de vi kjente dem og var trygge på deres leveranse. Prosessen har vist oss at vi gjorde et godt valg – vi har ikke angret et sekund, avslutter Kvalitetssjef Asgeir Tandstad hos Møre Trafo.

Møre Trafo benyttet CoPro QMS til ISO-sertifiseringen

Vi gratulerer Møre Trafo som nå er sertifisert på ISO 9001 og ISO 14001. I sertifiseringsprosessen har de brukt CoPros QMS Ledelsessystem for avvik og forbedring. -Møre Trafo sier at sertifiseringen har vært et suksessprosjekt med stor effekt og verdi for hele organisasjonen.

Prosessen frem til Møre Trafo ble sertifisert på ISO 9001 og ISO 14001 har fungert slik som godt prosjektarbeid skal fungere. Da vi startet sertifiseringsarbeidet trodde vi at vi hadde mye på plass av prosesser og rutiner, men underveis i prosessen har vi lært mye. Vi har jobbet systematisk, hatt stort fokus på eierskap i ledelsen og hatt et godt og erfarent team bestående av interne ressurser og eksterne konsulenter fra Nemko og CoPro. En riktig kombinasjon som har bidratt til at vi i dag er sertifisert på ISO 9001 og ISO 14001, sier en fornøyd administrerende direktør Leif Leira.

Avtalt leveranse til avtalt tid

-I sertifiseringsprosessen har vi brukt CoPros QMS Ledelsessystem for avvik og forbedring, dokumentsystem for prosedyrer og prosesser. Verktøyet og samarbeidet med CoPro har fungert slik vi ønsket og slik vi avtalte. CoPro og CoPros QMS Ledelsessystem har gitt oss verdifull støtte og vært en viktig sparringspartner som vi trengte for å nå målet om ISO sertifisering.

-Vi har samarbeidet med CoPro i mange år og alltid fått veldig god support. Det var derfor et enkelt valg å utvide samarbeidet med dem. Vi vurderte selvfølgelig andre leverandører, men vi visste at CoPro leverer kvalitet til avtalt tid og avtalt pris. I tillegg er det enkelt å få hjelp og support når vi trenger det.

Trippelsuksess

-Sertifiseringen har vært et suksessprosjekt med stor effekt. Den har bidratt til økt effektivitet i organisasjonen. Det i seg selv er supert, men sertifiseringen var også ønsket av våre kunder. Når vi i tillegg får gode tilbakemelding fra våre medarbeidere om enklere prosesser og mer effektiv arbeidshverdag snakker vi om et skikkelig vinn vinn vinn prosjekt som absolutt har gitt oss «Value for money», 

-Sertifiseringen har vært et omfattende prosjekt som underveis har krevd mye arbeid, blant annet bidro arbeidet til at registrerte antall avvik økte. Men takket være eierskapet i ledergruppen og ikke minst involveringen, ansvaret og eierskapet hos de funksjonsansvarlige og ikke minst den positive innstillingen fra medarbeiderne har implementeringen av nye prosesser og rutiner fungert veldig bra, avslutter administrerende direktør Leif Leira.

CoPro Live Brukerforum – utført!

CoPro Live Brukerforum ble gjennomført 22 november med bra deltagelse. Agendaen var satt opp sammen med våre kunder og  vi hadde besøk av Sverre Thorstad, som er revisor i Nemko. Han fortalte om revisors fokus i forhold til risiko- og rotårsaksanalyser.

Dagen startet med en gjennomgang av produktutvikling og planer, som er styrt av våre kunders ideer og forslag. Blant annet ble CLUE app for IOS og Android vist og etter planen blir den lansert til våre kunder rundt nyttår.

Deretter berørte vi tema innen forbedringsarbeid som rotårsaksanalyser, risikoanalyser, digitalisering og integrasjoner. Vi la vekt på å vise funksjonalitet «live», der vi blant annet viste kundenes løsninger.

Vi opplever tilbakemeldingene på arrangementet som gode og spesielt gode tilbakemeldinger er det på ideutveksling mellom kunder.

Vi sees om ca. 1 år til et nytt brukerforum

CLUE – Dokumentstyrings modul

CLUE er dokumentløsningen i CoPro QMS Ledelsessystem. Sentralt i CLUE er det vi kaller en dokumenttype hvor vi kan styre alt fra krav til innhold, arbeidsflyt, utseende mm. Fleksibiliteten i en dokumenttype gjør at våre kunder benytter CLUE til styrende dokumenter, prosedyrer, produktspesifikasjoner, stillingsbeskrivelser, kunde og leverandør kontrakter, utstyrsoppfølging etc. Her er det bare kreativiteten som setter begrensninger. CLUE har en innebygget editor og kan i tillegg håndtere alle typer vedlegg som Word, PDF, Excel, video, bilder, mm.

CLUE har tilgangsstyring til dokumenter, styrt arbeidsflyt med høring og godkjenning, varsling ved publisering, krav til lesebekreftelse fra brukere, revisjonsintervaller, samsvarskrav, mm.

For en bruker i et dokumentsystem er det ulike behov. Det har ført til at vi har ulike Dashboard, som skal dekke ulike type behov for en redaktør, en leder eller en bruker som kun skal lese dokumenter. I tillegg er alle Dashboard personifisert og inneholder «Mine favoritter», «Sist leste dokumenter» og «Mine oppgaver.» På denne måten forenkler CLUE daglige arbeidsoppgaver.

CLUE knyttes sammen med de øvrige modulene i CoPro QMS Ledelsessystem med nøkkelord som gjøres tilgengelig i alle løsninger. Brukertilgangen kan styres via et felles brukerregister i Azure AD.

Ønsker dere en demo av CLUE eller om dere ønsker å teste ut løsningen i skyen, så ta kontakt med oss for en uforpliktende avtale.

Plug-In Service valgte CoPro QMS Ledelsessystem

Plug-In Service AS driver service og vedlikehold på kjøle- og frysedisker i det norske markedet. Det er stort fokus på proaktivt vedlikehold, resirkulasjon og miljøvennlige løsninger for å skape miljøgevinster, noe som er godt innarbeidet i det interne miljøet. Selskapet holder til i Hagan i Nittedal og har ca. 60 ansatte. 

På bilde ser vi Daglig Leder Dag Rune Rensmoen.

Continue reading

Mjørud AS valgte CoPro QMS Ledelsessystem

 

Mjørud AS holder til på Rudskogen i Rakkestad, Østfold. Selskapet ble startet i 1905. Seskapets leveranser er i dag design, engineering, fabrication and installation of “Gas Turbine Off-Engine Products and Services” including Air Intake Systems, Enclosures, Exhaust Collectors, Ductwork Dampers and Stacks, and complete Waste Heat Recovery (WHRU) or Heat Recovery Steam Generator (HRSG) systems.

Mjørud’s ledelsessystem har frem til nå vært basert på Microsoft Sharepoint. Selskapet går over til Office 365 og valgte CoPro QMS Ledelsessystem som sitt nye skybaserte ledelsessystem. I Copro QMS skal de benytte modulene CORE til prosesskartlegging, CLUE til dokumentkontroll og CURB til avvik, sjekklister, revisjoner, risikostyring, forbedringsarbeid mm.

De ulike modulene skal integreres tett med andre kjernestystemer hos Mjørud som prosjektverktøy, kunderegister og leverandørregister. Ledelsessystemet integreres også med selskapets brukerregister (Azure) og kan konfigureres med to trinns autentisering.

På bildet ser vi venstre HMS/KS leder Trond Rogstad og Document control/QA/HMS Bjørn Hundvebakke.

Vi i CoPro Live takker for tilliten og gleder oss til samarbeidet.

Ta kontakt for en uforpliktende demo. Ønsker dere å teste ut våre løsninger, er dere bare å ta kontakt.

Møre Trafo AS velger CoPro QMS Ledelsessystem

Møre Trafo AS er en produksjonsbedrift lokalisert i Sykkylven i Møre og Romsdal. Bedriftens kjerneområde er transformatorer og nettstasjoner til det skandinaviske markedet.
Etter lengre tids vurdering valgte Møre Trafo CoPro QMS Ledelsessystem. CoPro QMS Ledelsessystem vil samle og erstatte funksjoner som i dag ligger i ulike løsninger. En samling av funksjonalitet i CoPro QMS Ledelsessystem vil forenkle og effektivisere arbeidet for den ansatte.
Møre Trafo benytter M3/Movex som ERP løsning og mellom de to løsningene etableres samhandling for å forenkle sluttbrukers arbeidshverdag.
CoPro skal bistå Møre Trafo med å bli sertifisert etter ISO 9001/2015 i første omgang. Deretter planlegges sertifisering på ISO 14001 og eventuelt ISO 45001. Sverre Thorstad er CoPros rådgiver i prosjektet.
Ønsker dere mer informasjon om denne kontrakten og hvordan Møre Trafo AS skal benytte våre løsninger eller om sertifiseringsprosjektet, så ta kontakt.
På bildet ser vi fra venstre kvalitet og HMS ingeniør Araceli Gutierrez Olivares, kvalitetssjef Asgeir Tandstad og rådgiver Sverre Thorstad fra CoPro Live.
Vi i CoPro Live takker for tilliten og gleder oss til samarbeidet.

Power BI – Eksempel på bruk av BI verktøy

De fleste bedrifter har et stort potensiale i bedre utnyttelse av innsamlet data og informasjon. Power BI er et skybasert analyseverktøy som enkelt lar deg samle, analysere og få frem et godt beslutningsgrunnlag fra ulike datakilder.

Fra CoPro QMS Ledelsessystem kan automatiske uttrekk kjøres og til enhver tid gi brukerne oppdaterte data for analyse. Rapportalternativene er mange og bilde under viser noen eksempler. Ta kontakt med CoPro Live for mer informasjon.

Digitalisering med CoPro QMS Ledelsessystem

Våre kunder benytter CoPro QMS til digital transformasjon.

Tidligere var sjekklister manuelt skrevet på et stykke papir og kritiske verdier var ikke enkelt tilgjengelig.
Nå foregår utfylling på en mobil enhet med direkte oppdateringer. I etterkant er registreringer søkbare og det er enkelt å finne kritiske verdier.