CoPro Live Brukerforum – utført!

CoPro Live Brukerforum ble gjennomført 22 november med bra deltagelse. Agendaen var satt opp sammen med våre kunder og  vi hadde besøk av Sverre Thorstad, som er revisor i Nemko. Han fortalte om revisors fokus i forhold til risiko- og rotårsaksanalyser.

Dagen startet med en gjennomgang av produktutvikling og planer, som er styrt av våre kunders ideer og forslag. Blant annet ble CLUE app for IOS og Android vist og etter planen blir den lansert til våre kunder rundt nyttår.

Deretter berørte vi tema innen forbedringsarbeid som rotårsaksanalyser, risikoanalyser, digitalisering og integrasjoner. Vi la vekt på å vise funksjonalitet «live», der vi blant annet viste kundenes løsninger.

Vi opplever tilbakemeldingene på arrangementet som gode og spesielt gode tilbakemeldinger er det på ideutveksling mellom kunder.

Vi sees om ca. 1 år til et nytt brukerforum

CLUE – Dokumentstyrings modul

CLUE er dokumentløsningen i CoPro QMS Ledelsessystem. Sentralt i CLUE er det vi kaller en dokumenttype hvor vi kan styre alt fra krav til innhold, arbeidsflyt, utseende mm. Fleksibiliteten i en dokumenttype gjør at våre kunder benytter CLUE til styrende dokumenter, prosedyrer, produktspesifikasjoner, stillingsbeskrivelser, kunde og leverandør kontrakter, utstyrsoppfølging etc. Her er det bare kreativiteten som setter begrensninger. CLUE har en innebygget editor og kan i tillegg håndtere alle typer vedlegg som Word, PDF, Excel, video, bilder, mm.

CLUE har tilgangsstyring til dokumenter, styrt arbeidsflyt med høring og godkjenning, varsling ved publisering, krav til lesebekreftelse fra brukere, revisjonsintervaller, samsvarskrav, mm.

For en bruker i et dokumentsystem er det ulike behov. Det har ført til at vi har ulike Dashboard, som skal dekke ulike type behov for en redaktør, en leder eller en bruker som kun skal lese dokumenter. I tillegg er alle Dashboard personifisert og inneholder «Mine favoritter», «Sist leste dokumenter» og «Mine oppgaver.» På denne måten forenkler CLUE daglige arbeidsoppgaver.

CLUE knyttes sammen med de øvrige modulene i CoPro QMS Ledelsessystem med nøkkelord som gjøres tilgengelig i alle løsninger. Brukertilgangen kan styres via et felles brukerregister i Azure AD.

Ønsker dere en demo av CLUE eller om dere ønsker å teste ut løsningen i skyen, så ta kontakt med oss for en uforpliktende avtale.

Plug-In Service valgte CoPro QMS Ledelsessystem

Plug-In Service AS driver service og vedlikehold på kjøle- og frysedisker i det norske markedet. Det er stort fokus på proaktivt vedlikehold, resirkulasjon og miljøvennlige løsninger for å skape miljøgevinster, noe som er godt innarbeidet i det interne miljøet. Selskapet holder til i Hagan i Nittedal og har ca. 60 ansatte. 

På bilde ser vi Daglig Leder Dag Rune Rensmoen.

Continue reading

Mjørud AS valgte CoPro QMS Ledelsessystem

 

Mjørud AS holder til på Rudskogen i Rakkestad, Østfold. Selskapet ble startet i 1905. Seskapets leveranser er i dag design, engineering, fabrication and installation of “Gas Turbine Off-Engine Products and Services” including Air Intake Systems, Enclosures, Exhaust Collectors, Ductwork Dampers and Stacks, and complete Waste Heat Recovery (WHRU) or Heat Recovery Steam Generator (HRSG) systems.

Mjørud’s ledelsessystem har frem til nå vært basert på Microsoft Sharepoint. Selskapet går over til Office 365 og valgte CoPro QMS Ledelsessystem som sitt nye skybaserte ledelsessystem. I Copro QMS skal de benytte modulene CORE til prosesskartlegging, CLUE til dokumentkontroll og CURB til avvik, sjekklister, revisjoner, risikostyring, forbedringsarbeid mm.

De ulike modulene skal integreres tett med andre kjernestystemer hos Mjørud som prosjektverktøy, kunderegister og leverandørregister. Ledelsessystemet integreres også med selskapets brukerregister (Azure) og kan konfigureres med to trinns autentisering.

På bildet ser vi venstre HMS/KS leder Trond Rogstad og Document control/QA/HMS Bjørn Hundvebakke.

Vi i CoPro Live takker for tilliten og gleder oss til samarbeidet.

Ta kontakt for en uforpliktende demo. Ønsker dere å teste ut våre løsninger, er dere bare å ta kontakt.

Møre Trafo AS velger CoPro QMS Ledelsessystem

Møre Trafo AS er en produksjonsbedrift lokalisert i Sykkylven i Møre og Romsdal. Bedriftens kjerneområde er transformatorer og nettstasjoner til det skandinaviske markedet.
Etter lengre tids vurdering valgte Møre Trafo CoPro QMS Ledelsessystem. CoPro QMS Ledelsessystem vil samle og erstatte funksjoner som i dag ligger i ulike løsninger. En samling av funksjonalitet i CoPro QMS Ledelsessystem vil forenkle og effektivisere arbeidet for den ansatte.
Møre Trafo benytter M3/Movex som ERP løsning og mellom de to løsningene etableres samhandling for å forenkle sluttbrukers arbeidshverdag.
CoPro skal bistå Møre Trafo med å bli sertifisert etter ISO 9001/2015 i første omgang. Deretter planlegges sertifisering på ISO 14001 og eventuelt ISO 45001. Sverre Thorstad er CoPros rådgiver i prosjektet.
Ønsker dere mer informasjon om denne kontrakten og hvordan Møre Trafo AS skal benytte våre løsninger eller om sertifiseringsprosjektet, så ta kontakt.
På bildet ser vi fra venstre kvalitet og HMS ingeniør Araceli Gutierrez Olivares, kvalitetssjef Asgeir Tandstad og rådgiver Sverre Thorstad fra CoPro Live.
Vi i CoPro Live takker for tilliten og gleder oss til samarbeidet.

Power BI – Eksempel på bruk av BI verktøy

De fleste bedrifter har et stort potensiale i bedre utnyttelse av innsamlet data og informasjon. Power BI er et skybasert analyseverktøy som enkelt lar deg samle, analysere og få frem et godt beslutningsgrunnlag fra ulike datakilder.

Fra CoPro QMS Ledelsessystem kan automatiske uttrekk kjøres og til enhver tid gi brukerne oppdaterte data for analyse. Rapportalternativene er mange og bilde under viser noen eksempler. Ta kontakt med CoPro Live for mer informasjon.

Digitalisering med CoPro QMS Ledelsessystem

Våre kunder benytter CoPro QMS til digital transformasjon.

Tidligere var sjekklister manuelt skrevet på et stykke papir og kritiske verdier var ikke enkelt tilgjengelig.
Nå foregår utfylling på en mobil enhet med direkte oppdateringer. I etterkant er registreringer søkbare og det er enkelt å finne kritiske verdier.