Møre Trafo AS velger CoPro QMS Ledelsessystem

Møre Trafo AS er en produksjonsbedrift lokalisert i Sykkylven i Møre og Romsdal. Bedriftens kjerneområde er transformatorer og nettstasjoner til det skandinaviske markedet.
Etter lengre tids vurdering valgte Møre Trafo CoPro QMS Ledelsessystem. CoPro QMS Ledelsessystem vil samle og erstatte funksjoner som i dag ligger i ulike løsninger. En samling av funksjonalitet i CoPro QMS Ledelsessystem vil forenkle og effektivisere arbeidet for den ansatte.
Møre Trafo benytter M3/Movex som ERP løsning og mellom de to løsningene etableres samhandling for å forenkle sluttbrukers arbeidshverdag.
CoPro skal bistå Møre Trafo med å bli sertifisert etter ISO 9001/2015 i første omgang. Deretter planlegges sertifisering på ISO 14001 og eventuelt ISO 45001. Sverre Thorstad er CoPros rådgiver i prosjektet.
Ønsker dere mer informasjon om denne kontrakten og hvordan Møre Trafo AS skal benytte våre løsninger eller om sertifiseringsprosjektet, så ta kontakt.
På bildet ser vi fra venstre kvalitet og HMS ingeniør Araceli Gutierrez Olivares, kvalitetssjef Asgeir Tandstad og rådgiver Sverre Thorstad fra CoPro Live.
Vi i CoPro Live takker for tilliten og gleder oss til samarbeidet.

Power BI – Eksempel på bruk av BI verktøy

De fleste bedrifter har et stort potensiale i bedre utnyttelse av innsamlet data og informasjon. Power BI er et skybasert analyseverktøy som enkelt lar deg samle, analysere og få frem et godt beslutningsgrunnlag fra ulike datakilder.

Fra CoPro QMS Ledelsessystem kan automatiske uttrekk kjøres og til enhver tid gi brukerne oppdaterte data for analyse. Rapportalternativene er mange og bilde under viser noen eksempler. Ta kontakt med CoPro Live for mer informasjon.

Digitalisering med CoPro QMS Ledelsessystem

Våre kunder benytter CoPro QMS til digital transformasjon.

Tidligere var sjekklister manuelt skrevet på et stykke papir og kritiske verdier var ikke enkelt tilgjengelig.
Nå foregår utfylling på en mobil enhet med direkte oppdateringer. I etterkant er registreringer søkbare og det er enkelt å finne kritiske verdier.