Struktur, Prosess, GRC

BPMN standard


Enkel tilgang til styrende dokumenter

Copro bruker BPMN standard for å modellere forretningsprosesser i grafiske diagrammer. Objektene er klikkbare og kobler brukeren til mer detaljert beskrivelser, sjekklister, prosedyrer eller andre styrende dokumenter.

CoPro’s modul effektiviserer og forenkler arbeidet ved å benytte nøkkelord for kobling av prosesser og dokumentasjon. Denne metoden reduserer vedlikeholdsarbeidet betydelig.

Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat.

Anvendelsesområder

Modulene kan brukes hver for seg eller integrert med felles metadata.