Om oss

Stiftet i 2010
Daglig leder: Erik Bakken
Salg- og markedssjef: Harald Etnestad
Copro har kunder fra 10 til 6000 ansatte med operativ virksomhet i hele Skandinavia

Vi bistår med implementering av ledelsessystemer som dekker alle krav til god og effektiv kvalitetsledelse,
sertifisering, internkontroll, HMS og andre områder innen kvalitetsledelse og risikostyring.

Multicultural businesspeople working in an office lobby. Group of happy businesspeople smiling while sitting together in a co-working space. Young entrepreneurs collaborating on a new project.

Vår filosofi er å gjøre arbeidsdagen enklere for våre kunder. Vi leverer markedets
mest fleksible, brukervennlige, moderne skybaserte kvalitetsledelsesverktøy.

Vi følger våre kunder i deres prosjekter fra A til Å. Vi benytter kjente
teknologiske standarder og fokuserer på å utnytte kundens eksisterende
IT-investeringer i størst mulig grad.

Vi benytter de mest moderne og sikre datasentre som til enhver tid støtter norske
og europeiske krav til personvern.

Vår visjon

Basert på vår teknologi, vår kunnskap og erfaring skal Copros leveranse alltid bidra til økt konkurransekraft.
Våre kunder skal oppleve vår leveranse som fleksibel og brukervennlig basert på en sikker og moderne teknologi.

Gode brukeropplevelser

Copro QMS har felles basis programvare for alle brukere. Det gir fleksibilitet i utvikling uten at kundetilpassede

Arkitektur gjør IT-hverdagen enklere

Programvaren oppdateres fortløpende. Når ny funksjonalitet tilføres, er den spesifisert ogrioritert av våre kunder.

Oppgrader uten kostnad for deg

Våre brukere er alltid på siste versjon av programvaren uten ekstra kostnader.

Copro Live og QMS

Man and woman discussing work. Colleagues working in factory.

I vår siste versjon har du nå:

Mulighet til å bygge ledelsessystemer med håndbøker, prosesskart, avvikssystem, risiko analyser, revisjon, SJA, sjekklister og mye mer.

Stor fleksibilitet til å tilpasse innhold i skjema. Copro tilbyr et system som vokser med behovene og som reduserer eierkostnaden

Alle kunder kjører sine systemer på samme arkitektur. Copro tilfører jevnlig ny funksjonalitet på basis av etterspørsel og hva som prioriteres av kundene.

Alle brukere er alltid på siste versjon av programvaren som eliminerer krevende oppgraderingsprosjekter og uforutsette kostnader

Copro leverer felles basis programvare for alle brukere. Det gir fleksibilitet i utvikling uten at kundetilpassede anvendelser blir gjenstand for tidsavbrudd og behov for revisjon når oppgraderinger og tilførsel av ny funksjonalitet gjøres i programvaren. 

Copro samarbeider med Sopra Steria på prosjektbasis.