.

Hva vi gjør

• CoPro bistår med implementering av ledelsessystemer.
• Sammen med våre kunder etablerer vi systemer, som dekker alle krav til sertifisering, internkontroll, HMS og annet.
• Vi har gjennom erfaring opparbeidet god forretningsforståelse og fokuserer på kundenes utfordringer.
• Vi skaper samspill med eksisterende systemer, gode brukeropplevelser og forankring i ledelse og hos de ansatte.

Copro har kunder fra 10 til 6000 ansatte med operativ virksomhet i hele Skandinavia. Se vår kundeliste.

Vår visjon

Copro begynte arbeidet med å utvikle skybaserte verktøy med visjon om å skape arkitektur der våre kunder får stor fleksibilitet til å bygge egen arbeidsflyt, egne dokumentmaler og skjemaer, styre ledetekster på felter, legge til hjelpetekster på felter og mye mer.

Våre løsninger er språk-uavhengige og følger innstillinger i browser/app. Løsningene leveres i sin standardversjon på 6 språk.

Copro skaper orden

Vår filosofi  Med erfaring og kompetanse innenfor sertifisering, er vår filosofi å gjøre arbeidsdagen enklere for våre kunder. Vi leverer de mest fleksible, brukervennlige og moderne sky-baserte løsninger i markedet og følger kundene i deres prosjekter fra A til Å. Vi benytter kjente teknologiske standarder og fokuserer på å utnytte kundens eksisterende it-investeringer i størst mulig grad.

Vi benytter de mest moderne og sikre datasentre som til enhver tid støtter norske og europeiske krav til personvern.

 

Gode brukeropplevelser Copro QMS opererer med felles basis programvare for alle brukere. Det gir fleksibilitet i utvikling uten at kundetilpassede anvendelser blir gjenstand for tidsavbrudd og behov for revisjon når oppgraderinger og tilførsel av ny funksjonalitet gjøres i programvaren.

 

Arkitektur gjør IT-hverdagen enklere Vi oppdaterer programvaren fortløpende og når ny funksjonalitet tilføres, er den spesifisert og prioritert av våre kunder.

 

Oppgraderer uten kostnad for deg Våre brukere er alltid på siste versjon av programvaren uten ekstra kostnader. 

 

Copro Live og QMS

I 2014 startet arbeidet med å lage en ny generasjon av vårt QMS system. Modulene ble tidligere kjørt på IBM/Notes og Microsoft Sharepoint. Erfaringer med å bygge på andre plattformer førte til at vi valgte å utvikle vår nye generasjon QMS på OpenSource basis. Det har resultert i modulene CURB, CLUE, CORE og RISK som leveres i skyen. Modulene er kort beskrevet under fanen moduler. 

Felles for modulene:

  • Mulighet til å bygge ledelsessystemer med håndbøker, prosesskart, avvikssystem, risiko analyser, revisjon, SJA, sjekklister og mye mer.
  • Stor fleksibilitet til å tilpasse innhold i skjema, plassering av felter, hjelpetekster, arbeidsflyt m.m. Copro tilbyr et system som vokser med behovene og som reduserer eierkostnaden
  • Alle kunder kjører sine systemer på samme arkitektur. Copro tilfører jevnlig ny funksjonalitet på basis av etterspørsel og hva som prioriteres av våre kunder.
  • Alle brukere er alltid på siste versjon av programvaren som eliminerer krevende oppgraderingsprosjekter og uforutsette kostnader

       

Copro samarbeider med Sopra Steria på prosjektbasis.