RISK:
Risikostyring, risikoregister, tiltak og kontroller: Effektive tiltak for bedre resultater
  • Effektiv løsning for å ta kontroll på trusler og optimalisere muligheter.
  • Definer fritt matrise størrelse og farger.
  • Akkumuler risiko.
  • Opprett tiltak direkte mot trusler og muligheter.
  • Estimer kostnader med/uten tiltak.
  • Prioriter og utfør tiltak i en felles handlingsplan.
  • Analyser og aksepter restrisiko.
  • STOPP bruken av løserevne regneark, tabeller og fragmentert dokumentasjon. 

Velkommen til webinar torsdag 15. februar klokken 0830. Meld deg på ved å sende oss påmelding fra kontaktskjema. Kontakt – CoPro – Link blir sendt etter påmelding.

Tiltak basert på risikoanalyse: 

Modulen RISK starter med en grundig risikoanalyse. I verktøyet identifiseres potensielle trusler og muligheter som kan påvirke virksomheten din. Tiltakene som utarbeides i denne modulen blir nøye dokumentert med kostnader og integrert i en felles handlingsplan. Vi kategoriserer og prioriterer hvert tiltak, for å sikre målrettet og effektiv håndtering. 

 Prioritering og ansvar: 

Innenfor handlingsplanen blir hvert tiltak nøye vurdert og prioritert. Vi tildeler ansvarlige personer for gjennomføringen, og oppfordrer samarbeid i teamet for å sikre en helhetlig tilnærming. Dette sikrer ikke bare ansvarlighet, men også maksimal effektivitet i implementeringsprosessen. 

 Kostnader, besparelser og potensialer: 

Med RISK inkluderer du kostnader til tiltak, men tar også hensyn til potensielle besparelser og muligheter for forbedring. Gjennom grundig analyse gir modulen deg et helhetlig bilde av kostnadene ved gjennomføring, potensielle besparelser etter implementering, og de langsiktige potensialene i enhver mulighet. 

 Skalérbare tiltak: 

Risk deler inn tiltakene i mindre oppgaver, slik at implementeringen blir mer håndterbar og målrettet. Dette gjør at du kan ta kontroll over prosessen og oppnå merkbare resultater trinn for trinn. 

 Kontinuerlig forbedring: 

Etter gjennomføringen oppdaterer RISK risikoanalysen for å gjenspeile endringer i konsekvens og sannsynlighet. Dette sikrer en kontinuerlig forbedringsprosess, og at din virksomhet er bedre rustet til å møte utfordringene med trygghet og handlekraft. 

 

Ta kontakt med oss i dag for å utforske hvordan RISKs tilnærming til risikostyring og avviksanalyse kan styrke din virksomhet og legge grunnlaget for varig suksess. Kontakt – CoPro

Anvendelsesområder

Modulene kan brukes hver for seg eller integrert med felles metadata.