CoPro QMS – et verktøy for bygging av ledelsessystemer

Ledelsessystemer setter sammen prosesser, prosedyrer, standarder, metoder og annet for at bedriften kan nå sine mål.

Vårt QMS ledelsessystem har anvendelse i hele organisasjonen på alle nivå. Det kan gis betegnelser som styringssystem, kvalitetssystem, risikostyringssystem osv. alt etter hva som bygges opp av innhold og struktur.

CoPro QMS er et fleksibelt verktøy og består av 4 moduler, CORE, CLUE, CURB og RISK som kan anvendes som selvstendige moduler eller integrert.

CoPro QMS kan brukes til sertifisering knyttet til ulike standarder


Copro QMS rettes mot:

Kunder og marked Krav og forventninger
Ledelse Strategi, felles mål
Ansatte Opplæring, deltagelse, ansvar og forpliktelse
Virksomhet Effektiv utnyttelse av mennesker og utstyr
Prosesser Forbedre via forebyggende og korrigerende tiltak
Avvik Rapportere og følge opp feil og avvik
Risiko Forebygge avvik og begrense konsekvenser
Revisjoner Sjekke om ting gjøres som avtalt