Med Copro QMS Ledelsessystem:

  • Kan du enkelt sette sammen prosesser, prosedyrer, standarder og metoder som bidrar til at bedriften kan nå sine mål.
  • Får bedriften et system som kan brukes i hele organisasjonen på alle nivåer. 
  • Får bedriften et verktøy som blant annet egner seg som styringssystem, kvalitetssystem, risikostyringssystem
  • Får du et fleksibelt verktøy som består av 4 moduler, CORE, CLUE, CURB og RISK. Modulene kan brukes som selvstendige moduler eller integrert med hverandre og dekker de aller fleste bruksområder.
  • Har du et ypperlig verktøy som også kan brukes til sertifisering knyttet til ulike standarder


Copro QMS rettes mot:

Kunder og markedKrav og forventninger
LedelseStrategi, felles mål
MedarbeidereOpplæring, deltagelse, ansvar og forpliktelse
VirksomhetEffektiv utnyttelse av mennesker og utstyr
ProsesserForbedre via forebyggende og korrigerende tiltak
AvvikRapportere og følge opp feil og avvik
RisikoForebygge avvik og begrense konsekvenser
RevisjonerSjekke om ting gjøres som avtalt