Kvalitetssjefens erfaring ved implementering av CoPro QMS skyløsning

-Da vi besluttet at vi trengte et nytt Kvalitetsledelsessystem falt vi fort ned på CoPro QMS. Løsningen er enkel og brukervennlig og levert av CoPro som vi har hatt et godt samarbeid med i veldig mange år, sier kvalitetssjefen på Møre Trafo, Asgeir Tandstad.

-QMS-systemet har vært helt avgjørende for at vi nå er ISO Sertifisert. Det har vært krevende og til tider mye arbeid, men samtidig har vi gjennom denne prosessen lært veldig mye.

Enkel tilpassing og enkelt å bruke

QMS-systemet er blitt tatt veldig godt imot av organisasjonen. Det er en stor forbedring fra tidligere, systemet er enkelt å tilpasse og enkelt å bruke. Systemet henter selv de dataene det trenger fra andre systemer – det betyr en mer effektiv arbeidshverdag for oss. Det er også veldig positivt at vi kan bruke QMS rett fra mobilen.

Leverer som avtalt

-CoPro er en liten organisasjon og det kan være sårbart, men slik vi ser det er dette bare positivt for oss. Vi har få kontaktpunkter som raskt responderer og vi har bare gode erfaringer med dem. De leverer alltid den supporten vi har avtalt og de har vært en veldig god støttespiller gjennom sertifiseringsprosessen.

De er også lydhøre til innspill om forbedringer, de sjekker muligheter og kommer tilbake med forslag til løsninger. Vi valgte CoPro for de vi kjente dem og var trygge på deres leveranse. Prosessen har vist oss at vi gjorde et godt valg – vi har ikke angret et sekund, avslutter Kvalitetssjef Asgeir Tandstad hos Møre Trafo.

Anbefalte nyheter