Med CoPro øker Kvaliteten

CoPro QMS Brukervennlig og fleksibelt kvalitetssystem levert i skyen

CORE

STRUKTUR, PROSESS,
GRC

Er et effektivt verktøy for å strukturere prosesser og etablere et klikkbart prosesskart. Metadata felter som prosess, rolle og samsvar benyttes på tvers av moduler. Det gir en god brukeropplevelse og reduserer vedlikeholdarbeidet for
prosess eier.
En bruker får gjennom bilder en enklere tilgang til dokumentasjon pr prosess, pr rolle eller for aktuell arbeidsoppgave.
CLUE

DOKUMENTASJON, COMPLIANCE

Er systemet for å registrere og administrere styrende dokumentasjon, prosedyrer, instrukser og sjekklister. Fleksibiliteten i CLUE er stor og åpner for alle typer brukerdefinerte dokumenter. Arbeidsflyt kan tilordnes dokumenter etter behov. Kundene gis fleksibilitet til å bestemme revisjons intervaller, varsling ved publisering av nye versjoner med mye mer. CLUE gjør arbeids hverdagen enklere for dokumenteier og vi får alltid vedlikeholdt dokumentasjon.


CURB

REGISTRERING, FORBEDRING, AVVIK, RISIKO, App

Er en modul som kan samkjøres med CORE og CLUE med prosesser, roller, ansvar osv. CURB kan også fungere som en selvstendig modul og er egnet til å registrere utførelse, avvik og forbedringer av funksjoner definert i styringssystemet. Fleksibiliteten gjør at kunden kan designe egne skjema med ønsket arbeidsflyt, felter, hjelpetekster mm. Alle registreringer blir loggført og kan tilordnes videre analyse, bearbeiding og kontroll etter kundens ønske. CURB leveres med flere skjema maler og app for registrering.

CoPro QMS bygget på fleksibel og brukervennlig arkitektur

Vår Visjon

 • Da vi startet arbeidet med nye skyløsninger var visjonen å skape arkitektur der våre kunder får stor fleksibilitet til å bygge egen arbeidsflyt, egne dokumentmaler og skjemaer, styre ledetekster på felter, styre hjelpetekster på felter og mye mer. Våre løsninger skal være språk uavhengige og følge innstillinger i browser/app. Løsningene leveres i sin standardversjon på 6 språk.

Vi gir deg gode brukeropplevelser

 • Vår arkitektur gir fleksibilitet uten at kundetilpassede løsninger blir gjenstand for tidsavbrudd og store oppgraderingsprosjekter når ukentlige oppgraderinger med tilførsel av ny funksjonalitet gjøres i programvaren.

  .

Vår arkitektur gjør din IT hverdag enklere

 • Vi oppdaterer programvaren fortløpende og når ny funksjonalitet tilføres, er den spesifisert og prioritert av våre kunder.

Vi oppgraderer uten kostnad for deg

 • Du er alltid på siste versjon av programvaren uten noen ekstra kostnad.

CORE

Et klikkbart prosesskart

 • Med enkle grep skal våre kunder kunne etablere klikkbare prosesskart som dokumenterer arbeidsprosesser. Gjennom det klikkbare prosesskartet finner brukeren nødvendig beskrivelse og dokumentasjon for å utføre en arbeidsoppgave.
  CoPro bistår sine kunder med å etablere et godt metodeverk og dokumentasjon av prosesser etter behov og kundens ønske.

Enkel tilgang til styrende dokumenter

 • Kundens superbruker er den eneste som trenger MS-Visio i tillegg til CoPro's eget tillegg til MS-Visio som støtter og forenkler modelleringsarbeidet. CoPro's tillegg effektiviserer og forenkler arbeidet ved å benytte nøkkelord for å linking av prosesser og dokumentasjon. Denne metoden halverer vedlikeholdsarbeidet. Ta en kikk på video til høyre for å få et innblikk i vår løsning og kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat.

CLUE

Kontroll på styrende dokumenter

 • CLUE er en fleksibel dokumentløsning for å styre livssyklusen til styrende dokumenter. I løsningen legges prosedyrer, instrukser, veiledninger, risikovurderinger m.m. På de enkelte dokumenter legges det metadata som styrer livssyklusen.
  Dokumenttyper i løsningen sørger for at vi kan ha enkle eller avanserte livssykluser. Denne fleksibiliteten til å bestemme kompleksiteten gjør at løsningen passer alle typer bedrifter.

Holder deg oppdatert

 • For å forenkle dokumenteiers hverdag sørger metadata satt på styrende dokumenter for å varsle når det er på tide å revidere dokumenter. Dette styres ut fra navn på dokumenteier og revisjons intervaller. I tillegg er det på dokumentene høring og godkjennings sykluser, varsling til organisasjonen når det er nye versjon + mye mye mer. Men her er det du som bestemmer hva som skal benyttes av funksjonalitet. Ta en kikk på video til høyre for å få et innblikk i vår løsning og kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat.

CURB

Få kontroll på forbedringsarbeidet

 • CURB er løsningen for å registrere alle type registreringer som HMS avvik, Internavvik, Kvalitetsavvik, Forbedringsforslag. Fleksibiliteten gjør at våre kunder selv bestemmer innhold i skjema og arbeidsflyt og gjerne basert på våre maler. I løsningen er det egen funksjonalitet for Risikostyring med tilhørende dynamisk matrise. Det er også løsning for å planlegge og gjennomføre revisjoner, foreta SJA med mer.

Gir deg oversikt og kontroll

 • Løsningen er så fleksibel og funksjonsrik at her kan man enkelt og greit komme raskt i gang med våre maler. Eller man kan velge å justere våre maler eller bygge egne skjema. Du bestemmer innhold, arbeidsflyt, hjelpetekster. Dette er så morsom at du bare kan glede deg.
  Fleksible grafiske rapporter gir deg løpende oversikt over status i forbedringsarbeidet. Ta en kikk på video til høyre for å se registrering et eksempel på registrering med app og behandling. Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat.

Om CoPro

Hva vi gjør?

CoPro bistår med implementering av kvalitetssikringsløsninger. Sammen med våre kunder etablerer vi ledelsessystemer, som dekker krav til internkontroll og HMS. Etter mange års erfaring har vi opparbeidet en god forretningsforståelse og vi evner å forstå våre kunders forretning og utfordringer. Vi tar høyde for samspill med eksisterende løsninger, og vet hvor viktig det er å få forankring i ledelse og hos de ansatte. Vi har kunder fra 10 til 6000 ansatte med kontorer i hele Skandinavia.

Vår filosofi

Med erfaring og sertifisert kompetanse brenner vi for å gjøre arbeidsdagen enklere for våre kunder.  Vi skal leverer de mest fleksible, brukervennlige  og moderne skybaserte løsninger i markedet og følger kunde prosjektet fra A til Å. Vi skal benytter kjente teknologiske standarder og fokuserer på å utnytte kundens eksisterende investeringer i størst mulig grad. Vi skal benytter de mest moderne og sikre datasentre som til en hver tid støtter norske og europeiske krav til personvern.


Nyheter

Fürst Medisinsk Laboratorium AS

Fürst Medisinsk Laboratorium startet implementering av CURB høsten 2018. Senhøstes var de i gang med å modellere prosesser og i februar 2019 kjører de i gang CLUE.

Kvalitetssjef Ida Mari Haugom forteller

Vi fikk en løsning på en fremtidsrettet IT-plattform, mulighet for justeringer, god dialog. CoPro Live var «på ballen» hele veien. Var engasjerte og ga uttrykk for et ønske om å samarbeide med kunden og forstå kundens behov. Dette ga oss et godt inntrykk og de scoret bra på dette i vår vurdering. Mange gir uttrykk for fleksibilitet i systemet sitt, men bare innenfor standard løsning. Vi er veldig fornøyde så langt med samarbeidet og tror dette blir bra

Securitas AS

Securitas AS starte med å teste CURB høsten 2018 for å digitalisere arbeidet med SJA, Revisjon og GDPR.

Kvalitet og HMS Sjef Sverre Thorstad forteller

"Vi har testet løsningen og den er fleksibel, brukervennlig og vi er i all hovedsak selvhjulpne med å gjøre endringer i oppsettet" Sier Kvalitets-/HMS-sjef Sverre Thorstad i en kommentar. Securitas ser også muligheter for å ta i bruk løsningen på andre områder i forbedringsarbeidet.

Samarbeidspartnere

Busch Consulting

Busch Consulting er en av våre samarbeidspartnere som kan bidra med kompetanse og erfaring ved implementering av styringssystemer.

Flere samarbeidspartnere

Vi i CoPro Live AS ønsker å knytte til oss mer kompetanse. Kontakt oss for en uforpliktende prat.

Kontakt oss

+47 982 28 385

Besøks adresse:   Dronning Eufemias gt 6, 0191 Oslo

Postadresse:           c/o Evolve, Dronning Eufemias                                        gt 6, 0191 Oslo

Email:                    Salg@copro.no