Skip to content

CoPro QMS ledelsessystem bidrar til at:

Closeup front view of a mid 50's female manager giving instructions to her team of 20's and 30's interns at a modern factory headquarters.

Copro QMS er designet for å skape struktur, kvalitet og målbarhet. 

Enkelt og brukervennlig – kan også håndteres via App.

Velger du Copro QMS får du:                                                                                         

Fakta om Copro QMS Ledelsessystem

QMS Ledelsessystem inkluderer du alt du trenger for effektiv og god kvalitetsledelse


QMS er et fleksibelt og brukervennlig system med mange bruksområder som tilfredsstiller de aller fleste bedrifters krav til kvalitetsstyring i virksomheten.


Fire moduler som dekker de aller fleste behov
CURBCLUECORE og RISK leveres i skyen. Modulene er kort beskrevet under fanen moduler. 


Modulene kan enkelt håndteres fra mobil via vår APP.

 

Mulighet til å bygge ledelsessystemer med håndbøker, prosesskart, avvikssystem, risiko analyser, revisjon, SJA, sjekklister og mye mer.

Stor fleksibilitet til å tilpasse innhold i skjema. Copro tilbyr et system som vokser med behovene og som reduserer eierkostnaden.

Alle kunder kjører sine systemer på samme arkitektur. Copro tilfører jevnlig ny funksjonalitet på basis av etterspørsel og hva som prioriteres av kundene.


Alle brukere er alltid på siste versjon av programvaren som eliminerer krevende oppgraderingsprosjekter og uforutsette kostnader.


Copro leverer felles basis programvare for alle brukere. Det gir fleksibilitet i utvikling uten at kundetilpassede anvendelser blir gjenstand for tidsavbrudd og behov for revisjon når oppgraderinger og tilførsel av ny funksjonalitet gjøres i programvaren.