Med CoPro øker Kvaliteten

CoPro QMS Brukervennlig og fleksibelt kvalitetssystem levert i skyen

CORE

STRUKTUR, PROSESS,
GRC

Er et effektivt verktøy for å strukturere prosesser og etablere et klikkbart prosesskart. Metadata felter som prosess, rolle og samsvar benyttes på tvers av moduler. Det gir en god brukeropplevelse og reduserer vedlikeholdarbeidet for
prosess eier.
En bruker får gjennom bilder en enklere tilgang til dokumentasjon pr prosess, pr rolle eller for aktuell arbeidsoppgave.
CLUE

DOKUMENTASJON, COMPLIANCE

Er systemet for å registrere og administrere styrende dokumentasjon, prosedyrer, instrukser og sjekklister. Fleksibiliteten i CLUE er stor og åpner for alle typer brukerdefinerte dokumenter. Arbeidsflyt kan tilordnes dokumenter etter behov. Kundene gis fleksibilitet til å bestemme revisjons intervaller, varsling ved publisering av nye versjoner med mye mer. CLUE gjør arbeids hverdagen enklere for dokumenteier og vi får alltid vedlikeholdt dokumentasjon.


CURB

REGISTRERING, FORBEDRING, AVVIK, RISIKO, App

Er en modul som kan samkjøres med CORE og CLUE med prosesser, roller, ansvar osv. CURB kan også fungere som en selvstendig modul og er egnet til å registrere utførelse, avvik og forbedringer av funksjoner definert i styringssystemet. Fleksibiliteten gjør at kunden kan designe egne skjema med ønsket arbeidsflyt, felter, hjelpetekster mm. Alle registreringer blir loggført og kan tilordnes videre analyse, bearbeiding og kontroll etter kundens ønske. CURB leveres med flere skjema maler og app for registrering.

CoPro QMS bygget på fleksibel og brukervennlig arkitektur

Vår Visjon

Vi gir deg gode brukeropplevelser

Vår arkitektur gjør din IT hverdag enklere

Vi oppgraderer uten kostnad for deg

CORE

Et klikkbart prosesskart

Enkel tilgang til styrende dokumenter

CLUE

Kontroll på styrende dokumenter

Holder deg oppdatert

CURB

Få kontroll på forbedringsarbeidet

Gir deg oversikt og kontroll

Om CoPro

Hva vi gjør?

CoPro bistår med implementering av kvalitetssikringsløsninger. Sammen med våre kunder etablerer vi ledelsessystemer, som dekker krav til internkontroll og HMS. Etter mange års erfaring har vi opparbeidet en god forretningsforståelse og vi evner å forstå våre kunders forretning og utfordringer. Vi tar høyde for samspill med eksisterende løsninger, og vet hvor viktig det er å få forankring i ledelse og hos de ansatte. Vi har kunder fra 10 til 6000 ansatte med kontorer i hele Skandinavia.

Vår filosofi

Med erfaring og sertifisert kompetanse brenner vi for å gjøre arbeidsdagen enklere for våre kunder.  Vi skal leverer de mest fleksible, brukervennlige  og moderne skybaserte løsninger i markedet og følger kunde prosjektet fra A til Å. Vi skal benytter kjente teknologiske standarder og fokuserer på å utnytte kundens eksisterende investeringer i størst mulig grad. Vi skal benytter de mest moderne og sikre datasentre som til en hver tid støtter norske og europeiske krav til personvern.


Status CoPro QMS og CoPro Live AS

I 2014 startet CoPro Live AS arbeidet med å lage en ny generasjon av sin CoPro QMS løsning. Løsningen er tidligere kjørt på IBM/Notes og Microsoft Sharepoint. Etter nøye vurderinger og avveininger valgte vi å bygge vår nye generasjon løsninger på OpenSource. Så langt har det resultert i modulene CURB, CLUE og CORE levert i skyen. Modulene er beskrevet på vår hjemmeside. Felles for løsningene er at de gir våre kunder:

  • Muligheten til å bygge sitt ledelsessystemer med håndbøker, prosesskart, avvikssystem, risiko analyser, revisjon, SJA, sjekklister og mye mer.
  • Stor fleksibilitet til å tilpasse sine løsninger på innhold i skjema, plassering av felter, hjelpetekster, arbeidsflyt m.m. Våre kunder blir fornøyde og det reduserer eierkostnaden.
  • Alle våre kunder kjører sine løsninger på samme arkitektur og vi tilfører jevnlig løsningene ny funksjonalitet som er etterspurt og prioritert av våre kunder.
  • Våre kunder er alltid på siste versjon av programvare og slipper oppgraderingsprosjekter og uforutsette kostnader.

I tillegg til egne ressurser valgte vi å sette ut all utvikling av produktporteføljen til et Intratel, et Polsk selskap som vi har et utmerket samarbeid med og de kan bemanne opp og ned prosjektet, alt etter de behov vi har. I tillegg leier vi inn ressurser for design og brukeropplevelse, utvikling og drift av infrastruktur på Amazon Webservice plattformen og utviklere i fm med ProsessDesigneren. Alle er spesialister på sine områder. Våre løsninger er selvstendige og kan kommunisere med alle plattformer.

Resultatutviklingen til selskapet påvirkes av investeringen beskrevet over. 

  •  I 5 års perioden er det investert i overkant av 17 MNOK i porteføljen.
  •  Utviklingen er finansiert med egne midler i tillegg til Skattefunn midler.
  • Alle utviklings kostnader er fortløpende utgiftsført.
  • Selskapet har ingen langsiktig gjeld.
  • Fra 2018 fordeles salgsinntekter pr mnd.

I den siste 5 års perioden har vi hatt stort fokus på utvikling, noe som nå flater ut og vi går inn i en fase med driftsoptimalisering, markedsføring og salg. Løsningene er flerspråklige og er det er dermed lagt til rette for salg internasjonalt.

I konkurranser har vi vist at våre løsninger er meget konkurransedyktige på pris og funksjonalitet. Vi står godt rustet for fremtiden. Vi takker våre kunder for å ha troen på oss og vi vil sammen med våre utvalgte samarbeidspartnere hver dag gjøre vårt ytterste for å innfri de forventninger som er skapt.

https://www.facebook.com/coprolive/ er flere av våre kundecaser beskrevet og de stiller velvillig opp som våre referanser.

August 2019

CoPro Live AS.

Nyheter

Pon Power AS

Pon Power AS valgte sommeren 2019 CURB som sitt nye avvik og forbedringssystem. Pon Power ønsker å benytte løsningen til å registrere HMS-avvik, internavvik forbedringsforslag og leverandørklager.

Beslutningstakerne fortelle

HR & QHSE Direktør Monica Tørnqvist Halden og QHSE Manager Lene Olsen sier de har store forventninger til CURB. I begrunnelsen for at valget til slutt falt på CURB, sier de at enkelhet i registrering og rapportering samt god service fra CoPro Live ble avgjørende

Securitas AS

Securitas AS starte med å teste CURB høsten 2018 for å digitalisere arbeidet med SJA, Revisjon og GDPR.

Kvalitet og HMS Sjef Sverre Thorstad forteller

"Vi har testet løsningen og den er fleksibel, brukervennlig og vi er i all hovedsak selvhjulpne med å gjøre endringer i oppsettet" Sier Kvalitets-/HMS-sjef Sverre Thorstad i en kommentar. Securitas ser også muligheter for å ta i bruk løsningen på andre områder i forbedringsarbeidet.

Samarbeidspartnere

Busch Consulting

Busch Consulting er en av våre samarbeidspartnere som kan bidra med kompetanse og erfaring ved implementering av styringssystemer.

Flere samarbeidspartnere

Vi i CoPro Live AS ønsker å knytte til oss mer kompetanse. Kontakt oss for en uforpliktende prat.

Kontakt oss

+47 982 28 385

Besøks adresse:   Dronning Eufemias gt 6, 0191 Oslo

Postadresse:           c/o Evolve, Dronning Eufemias                                        gt 6, 0191 Oslo

Email:                    Salg@copro.no