Opsjoner er funksjonalitet som kan benyttes som et tillegg til CURB , CLUE, CORE og RISK modulene i CoPro QMS Ledelsessystem.

Utvidet rapportering

  • Dette tillegget gjør det mulig å planlegge eksport fra CURB, som kjøres hver natt. Eksport plasseres på et avtalt sted, som et rapporteringsverktøy kan settes opp til å hente informasjon. Sluttbruker kan da hente ferdige oppdaterte rapporter hver morgen. I uttrekket kan vi velge på fra dato  – til dato (Dagens dato) og i tillegg på utvalgte skjema.

Arkivering

  • Arkiveringsfunksjonen kan kjøres periodisk med utvalg på aktuelle skjema og datointervaller. På denne måte har vi de seneste registreringer i databasen som er daglig i bruk, mens resten er i arkivet. Funksjonen kan også hente frem igjen data fra arkivet. I den utvidede rapporteringsmodulen kan også arkiverte saker være med i eksport.

Felthandinger

  • Avhengighet mellom felter i et skjema. F.eks om man svarer ‘Ja’ på et spørsmål så vises noen felter. Svarer man ‘Nei’ vises andre. Dette kan f.eks benyttes for registrering av sjekklister på app eller PC.

Bruker eksport

  • En funksjon for å eksportere bruker og tilhørende roller til excel regneark for videre bearbeiding.

Single Sign On

  • CoPro QMS Brukerregister kan settes opp mot Azure AD for synkronisering av brukernavn og passord. Da oppnår man å ha samme passord i CoPro som andre løsninger som benyttet Azure AD.

Integrasjon til vedlikeholdssystem (View)

  • Fra CoPro QMS kan registrerte saker fra f.eks vernerunder, byggrunder etc samles opp og generere arbeidsodre i vedlikeholdssystem.