Møre Trafo AS velger CoPro QMS Ledelsessystem

Møre Trafo AS er en produksjonsbedrift lokalisert i Sykkylven i Møre og Romsdal. Bedriftens kjerneområde er transformatorer og nettstasjoner til det skandinaviske markedet.
Etter lengre tids vurdering valgte Møre Trafo CoPro QMS Ledelsessystem. CoPro QMS Ledelsessystem vil samle og erstatte funksjoner som i dag ligger i ulike løsninger. En samling av funksjonalitet i CoPro QMS Ledelsessystem vil forenkle og effektivisere arbeidet for den ansatte.
Møre Trafo benytter M3/Movex som ERP løsning og mellom de to løsningene etableres samhandling for å forenkle sluttbrukers arbeidshverdag.
CoPro skal bistå Møre Trafo med å bli sertifisert etter ISO 9001/2015 i første omgang. Deretter planlegges sertifisering på ISO 14001 og eventuelt ISO 45001. Sverre Thorstad er CoPros rådgiver i prosjektet.
Ønsker dere mer informasjon om denne kontrakten og hvordan Møre Trafo AS skal benytte våre løsninger eller om sertifiseringsprosjektet, så ta kontakt.
På bildet ser vi fra venstre kvalitet og HMS ingeniør Araceli Gutierrez Olivares, kvalitetssjef Asgeir Tandstad og rådgiver Sverre Thorstad fra CoPro Live.
Vi i CoPro Live takker for tilliten og gleder oss til samarbeidet.