CoPro Live AS blir en del av Frisikt-konsernet

Vi er glade for å informere om at CoPro Live AS blir en del av Frisikt konsernet, som leverer tjenester innen økonomi, rådgivning, IT og rekruttering. Frisikt sin kompetanse og tjenesteportefølje vil komplementere CoPro QMS, og gir Copro Live muskler for å sikre den ønskede utviklingen. Salget vil gjelde fra 1. juli. 

CoPro Live styrker Frisikt sin konkurransekraft


Frisikt sin konsernsjef, Øystein Snuggerud, uttrykker entusiasme over samarbeidet: “CoPro Live AS vil med sin kultur og produkter styrke Frisikt sin konkurransekraft. Deres spesialisering innen kvalitetsstyring og risikoanalyse er anerkjent og etterspurt også fra våre eksisterende kunder. Det betyr at vi nå kan tilby et enda mer omfattende og komplementært tjenestetilbud, og dermed styrke vår posisjon som den foretrukne partneren til små og mellomstore bedrifter»”

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål.

Excelark er blitt historie

-Vi har brukt CoPro QMS Ledelsessystem siden 2020, og alle våre brukere hos Brynild har tilgang til å registrere saker i forbedringssystemet CURB. Systemet har integrasjoner til SAP, vedlikeholdssystemet View, og butikkdatasystemer, noe som virkelig forenkler og effektiviserer arbeidshverdagen vår, sier Bente Onsrud, Quality Manager hos Brynild

-Med CoPro QMS har vi fått et moderne, skybasert forbedringsverktøy som er både fleksibelt og konfigurerbart. Dette betyr at vi kan tilpasse løsningen til å passe Brynilds spesifikke prosesser. Integrasjonen med Power BI gir oss konsistente grafiske fremstillinger av forbedringsarbeidet, noe som gjør det enklere å holde oversikten.

-En av de største fordelene er at vi nå har en samlet oversikt over alle avvik, noe som gjør det lettere å ta tak i problemene. Vi kan også se hvilke avvik som henger sammen med revisjoner, noe som er veldig nyttig. Muligheten til å registrere avvik direkte fra mobilen har senket terskelen for brukerne betydelig, noe som er positivt for engasjementet.

-Etter snart fem år som bruker ser vi at vi gjorde noen feilvurderinger ved implementeringen, men disse kan enkelt endres nå. Vi har fått god hjelp og støtte fra gutta på CoPro, som alltid er lett tilgjengelige og forstår våre behov. Det er en kontinuerlig prosess med forbedringer, og vi jobber tett med CoPro for å få systemet til å fungere optimalt for oss.

-Samarbeidet med CoPro har vært veldig positivt. De er alltid tilgjengelige og forståelsesfulle. Det er også veldig bra at alle brukere får tilgang til oppgraderinger og endringer med en gang de er tilgjengelige. Alt i alt har vi fått en mye bedre oversikt over avviksarbeidet, og systemet leverer slik vi ønsket oss, avslutter Bente Onsrud, Quality Manager hos Brynild.

Besøk CoPro på Kvalitet og Risikodagene 2024!

Vi ønsker deg velkommen til å besøke Copro sin stand på Kvalitet og Risikodagene 2024, som arrangeres den 6. og 7. juni på Quality Hotel Expo, Fornebu. Vi vil presentere vår innovative løsning: Copro QMS – et moderne skybasert verktøy for kvalitetsledelse og risikostyring.

Fakta om Copro QMS Ledelsessystem:

🔹 Alt-i-ett løsning for effektiv kvalitetsledelse.

🔹 Fleksible moduler som dekker alle behov innen kvalitetsstyring.

🔹 Mulighet for mobil håndtering via vår praktiske App.

🔹 Skreddersydd system som vokser med dine behov og reduserer eierkostnader.

🔹 Alle brukere alltid på siste versjon av programvaren, uten behov for oppgraderingsprosjekter.

Besøk Copro på Kvalitet og Risikodagene for å lære mer om hvordan vår løsning kan forbedre din virksomhets kvalitetsstyring! Vi gleder oss til å møte deg der!

K&R dagene 2024, Fornebu 6.-7. juni – Kvalitet og Risiko Norge (qrn.no)

Sikre arbeidsplasser med godt HMS-arbeid

5 eller flere ansatte? Nå skjerpes kravet til verneombud

Ved årsskiftet trådte nye endringer i arbeidsmiljøloven angående verneombud i kraft. Fra nå av gjelder følgende: Virksomheter med fem eller flere ansatte skal ha minst ett verneombud. Som en del av ledelsens ansvar gjennom internkontroll, er det avgjørende å ha på plass et verktøy som sikrer deg en oversikt over HMS-arbeidet.

Gjør det enkelt og trygt for ledelsen! Gjør det enkelt og trygt for de ansatte!

For god internkontroll kreves systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet i virksomheten. Det er arbeidsgivers ansvar sammen med medarbeiderne å skape et godt arbeidsmiljø. Med CoPro blir det enkelt for ledelsen å oppfylle sine HMS-forpliktelser. Vårt system tilbyr støtte for å etablere og vedlikeholde et godt arbeidsmiljø, samtidig som det sikrer at de nye lovpålagte kravene blir møtt.

Med CoPro Internkontroll-løsningen sikrer du deg en ferdig løsning som innfrir virksomhetens ansvar og involvering av de ansatte.

Med CoPro QMS Ledelsessystem kan du:

·         Enkelt sette sammen prosesser, prosedyrer, standarder og metoder som bidrar til at bedriften kan nå sine mål.

·         Få et system som kan brukes i hele organisasjonen på alle nivåer.

·         Ha et verktøy som egner seg som styringssystem, kvalitetssystem og risikostyringssystem.

·         Benytte deg av fire fleksible moduler: CORE, CLUE, CURB og RISK, som kan brukes selvstendig eller integrert med hverandre og dekker de fleste bruksområder.

Ulike moduler sikrer bedre måloppnåelse

I samarbeid med våre kunder har vi utviklet modulene for kvalitetsledelse og internkontroll. I HMS-arbeidet er for eksempel modulen «Clue» ypperlig for å samle personalhåndbok, referanser til lover og regler, prosedyrer og instrukser. Dokumentene kan knyttes til modulen «Curb», der du kan registrere informasjon som revisjonsdato, ansvarlig og godkjenner samt knytte dem til avdelinger og prosesser.

Gjør det enkelt for dine medarbeidere å ta del i HMS-arbeidet

Med en brukervennlig app som installeres på den ansattes mobiltelefon, kan den ansatte enkelt foreta rapporteringer og dokumentere farer og avvik. Før utføring av arbeidsoppgaver kan «Sikker Jobb Analyse» utføres for å avklare risiko.

Gjør prosedyrer og dokumentasjon enkelt tilgjengelig for dine ansatte

Med en egen app på telefonen får den ansatte alltid tilgang til gjeldende versjon av en prosedyre. Enkel tilgang til gjeldende dokumentasjon er med på å øke sikkerheten og tryggheten på arbeidsplassen.

Våre største kunder krevde sertifiseringer av oss

Les suksesshistorie om hvordan Møre Trafo AS benyttet CoPro i sertifiseringsprosessen på ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001. Link

«CoPro leverer service til enhver tid,» sier QHMS-sjefen i Byemark Stål, Ketil Andersen. I løsningen har vi prosedyrer og andre dokumenter som krever en grad av styring. Vi bruker også løsningen for å registrere avvik, støtte for vernerunder og organisasjonsutvikling.

Byemark Stål om CoPro QMS

Ketil Andersen, QHSE Manager hos Byemark Stål, deler sin erfaring med CoPro QMS og deres samarbeid gjennom flere tiår. «De har levert varene og hatt god oppfølging fra dag én,» sier Andersen. «CoPro QMS er et godt produkt, og selskapet leverer service til enhver tid, ikke minst ved å være svært lydhøre for forbedringsforslag og justeringer.»

Hos Byemark Stål bruker de flere moduler fra CoPro QMS, inkludert CLUE og CURB. «I CLUE har vi Kvalitetshåndboken, Personalhåndboken, HMS-håndboken og andre dokumenter som behøver en grad av styring,» forklarer Andersen. «CURB er ideell til avvikshåndteringen, men fordi programmet er på en åpen plattform, bruker vi det også til Vernerunder og organisasjonsutvikling.» Han understreker CURBs allsidighet og påpeker at «her er det bare fantasien som setter grenser.»

Selv om implementeringen av CoPro QMS fortsatt pågår hos Byemark Stål, er tilbakemeldingene fra brukerne svært positive. «Verktøyene er en oversiktlig og brukervennlig plattform for styringsarbeidet og helt nødvendig for en god drift av Byemark,» avslutter Andersen.

Byemark Stål tilbyr et bredt spekter av stålkonstruksjoner innen bygg og anlegg, fra prosjektering til ferdig montering. Deres ekspertise inkluderer veggelementer i fasader og takplater i stål, samt hulldekker og veggelementer i betong. Med CoPro QMS som en pålitelig partner, er Byemark Stål rustet til å fortsette å levere toppkvalitet og effektive løsninger til sine kunder.

CoPro QMS og Byemark Stål demonstrerer hvordan et tett samarbeid og bruk av innovative verktøy kan bidra til å løfte kvaliteten og effektiviteten i ethvert selskap.

Jacobs Douwe Egberts Professional Norge – Velger CoPro QMS Ledelsessystem

JDE Professional Norge har valgt CoPro QMS Ledelsessystem for å håndtere registrering og oppfølging av HMS-saker og daglige kontroller. Vi er stolte og takknemlig av å være deres valgte partner i dette viktige arbeidet.
CoPro QMS er skreddersydd for å møte behovene til moderne bedrifter, og vi er glade for å se at JDE Professional Norge allerede ser potensialet for å utvide bruken av CoPro QMS til andre områder.
JDE Professional Norge vil benytte telefoner og håndholdte enheter for registreringer i deres daglige gjøremål. Dermed vil serviceteknikerne hos JDE Professional Norge oppleve en mer smidig og effektiv arbeidsflyt. Med våre mobile apper kan brukerne ikke bare fylle ut skjemaer, men også legge ved bilder, video og tale, som ytterligere styrker dokumentasjonen og rapporteringen.
Vi takker for tillitten og vil gjøre alt vi kan for å sikre at implementeringen og bruken av CoPro QMS Ledelsessystem blir en suksess for JDE Professional Norge og sikre at dere oppnår de ønskede resultatene.»

-Grunnen til at vi valgte CoPro er at løsningen fra dere er en veldig effektiv løsning som gir god effekt over hele linjen ved bruk av app. Dette gir oss et riktigere bilde av situasjonen og muligheten til å forebygge uønskede hendelser gir økt sikkerhet, sier Operation Manager Andreas Nilsen.

Tilpasset Zinzinos behov

Direktesalgsselskapet Zinzino trengte et verktøy for å rydde opp og systematisere produktdokumentasjonen i selskapet. Med mange produkter og aktivitet i land over hele verden var behovet for å tilpasse systemet stort. -Vi testet ut 4-5 leverandører, men CoPro var de eneste som kunne levere vårt behov for tilpassing til egen drift, forteller Geir Smolan Chief Quality Officer hos ZinZino.

-En god leverandør hører på kunden. Det finnes dessverre så altfor mange leverandører som bare later som. I de nesten to årene vi har samarbeidet med CoPro har jeg aldri opplevd noe annet en rask og god respons fra dem. De er tilgjengelige og løser våre utfordringer slik vi forventer.

-Stadig flere medarbeidere hos oss jobber med QMS ledelsessystemet. Kompleksiteten i et verktøy henger sammen med muligheten for tilpassing. Det betyr grundig og god opplæring for brukerne som etter endt opplæring er veldig godt fornøyd med så vel verktøyet som brukervennligheten.

Zinzino startet med dokumenthåndtering og etter hvert også med prosessbeskrivelse. I disse dager vurderer de å utvide samarbeidet til også å inkludere avvikssystemet CURB.

-QMS fra CoPro har gitt oss den nødvendige oversikten på en effektiv måte. I vår bransje kontrolleres kvalitetssystemene av mattilsynene i hvert enkelt land vi har aktivitet – senest var vi i Finland der de lokale myndighetene ga oss tilbakemeldingen om at systemet var Exellent, avslutter Geir Smolan.

Win-win for GK

-Vi får inn vesentlig flere avviksmeldinger i dag enn før vi tok i bruk CURB fra CoPro. Dette gir oss et riktigere bilde av situasjonen og er veldig positivt for GK, sier en entusiastisk HMS-leder i GK, Sissel Strande. – En hverdag uten hendelser finnes ikke, så det å få inn avviksmeldingene er gull for oss – hendelser kan vi gjøre noe med. Og det igjen betyr bedre kvalitet på alt vi leverer og muligheten til å forebygge ulykker gir økt sikkerhet.

GK har vært kunde hos CoPro i mange år og bruker systemet til stadig flere typer registreringer. Opprinnelig var kongstanken med CURB at medarbeiderne i felt skulle få en enklere hverdag i arbeidet med å registrere arbeidshindringer. Men bruken ble raskt utvidet, og i dag registreres mellom 300 og 500 saker i måneden.

-En viktig årsak til dette er at systemet er svært enkelt og brukervennlig. Medarbeiderne registrer via mobil eller PC, og avviksmeldinger fra Curb importeres til Power BI daglig. Dette betyr at vi kan se hvor «skoen trykker» og jobbe med tiltak.

-Vi vurderer stadig nye bruksområder for CURB, og i disse dager utvider vi løsningen med en digital SJA (Sikker Jobb Analyse). På sikt ønsker vi også å digitalisere vernerundene, men vi må dele elefanten i flere stykker.

-Det er veldig positivt og utviklende for GK å jobbe med CoPro. De leverer et godt verktøy, ser ofte nye muligheter, er raske til å respondere i tillegg til å være positive og hyggelige. Jeg tror jeg må si et win-win-samarbeid for GK, avslutter HMS-leder Sissel Strande.

CoPro QMS ledelsessystem er fleksibelt og brukervennlig for hele organisasjonen

– Vi har jobbet med CoPro i mange år og er knallfornøyd med deres leveranser og deres support. I tillegg til at programmene er bra er Appløsningen ideell for alle vekterne som skal registrere avvik, sier Kvalitets- og Sikkerhetssjef Lars Lurvik i Securitas.

-Securitas er en spesiell organisasjon der brorparten av alle våre medarbeidere jobber ute i felt. Vi er avhengig av at alle selv legger inn avvik. Dette er blitt enkelt med CoPros brukervennlige App. Etter at den ansatte har registrert avvik varsles leder til den ansatte umiddelbart, som foretar saksbehandling, setter inn tiltak og lukker avvik. Vi registrerer alt av HMS-avvik, brudd på personvern(GDPR) og det vi kaller andre avvik. Når vi registrerer avvik kan vi enkelt ta bilder og video, som følger med avviket til saksbehandler. I tillegg utføres Sikker Jobb Analyse (SJA) ved bruk av app.

God effekt i hele linjen

-Bruken av CURB i forbedringsarbeidet og CLUE for styrende dokumentasjon og beredskap gir en god effekt for Securitas. Blant annet får vi ved avvik raskt avklart hvor skoen trykker og satt i gang riktig forbedringstiltak. Dette bidrar til naturligvis til mer fornøyde kunder og en mer effektiv og lønnsom organisasjon.

Registrerte avvik oppdateres daglig og automatisk inn i Power BI, som gir lederne et godt beslutningsgrunnlag.

-Har vi utfordringer med systemene har vi en fast kontaktperson hos CoPro som raskt «kaster seg rundt» og løser floken. Veldig positivt er det også at modulene er bygget slik at vi i all hovedsak er selvhjulpne med å gjøre endringer i oppsettet, avslutter Lars Lurvik i Securitas.

Løsningen er selvbetjent og etter en kort opplæring er superbrukere hos Securitas selvhjulpne med å bygge nødvendige skjema.

Løsningen som benyttes av Securitas heter CoPro QMS Ledelsessystem. Løsningen er skybasert, og består av modulene CURB – som støtter forbedringsarbeidet, CLUE – Dokumentstyring, CORE – Prosesser og RISK – risikoanalyser. Med CoPro QMS Skyløsning er vi alltid på siste versjon av programvaren og slipper kostnadskrevende og uforutsigbare oppgraderingsprosjekter. CoPros QMS er designet for å bidra til økt struktur, bedre kvalitet og målbarhet.

Lars Lurvik i Securitas trekker frem den brukervennlige Appen som et av mange fortrinn med CoPros QMS ledelsessystem.

Firesafe AS valgte CoPro QMS Ledelsessystem  

Brannsikringsselskapet Firesafe har valgt CoPro QMS Ledelsessystem som støtteverktøy for risikostyringog og forbedringsarbeid. CoPro QMS Ledelsessystem er en skybasert tjeneste. Firesafe uttaler at bakgrunnen for valget er at CoPro QMS er en ferdig løsning som leveres som hyllevare og at fleksibiliteten i arkitekturen er designet slik at de selv kan konfigurere ønsket funksjonalitet. At løsningen også er språkuavhengig og alltid oppdatert er en fordel. En skyløsning som CoPro sin gjør at de slipper fremtidige kostnadskrevende oppgraderingsprosjekter. 

Firesafe ble etablert i 1981 og er i dag en totalleverandør innen brannsikring med tjenester innen brannteknisk rådgiving, utførelse, installasjon, kontroll, service, kursvirksomhet og salg av spesialprodukter innen brann. Firesafe konsernet omsetter for om lag 1,3 mrd NOK og har ca 1000 ansatte i Norge, Sverige, Danmark og Finland.   

Vi i CoPro Live takker for tilliten og gleder oss til samarbeidet.  

På bilde ser du fra venstre Operations manager i Sverige Alexander Laskaridis og HMS og Kvalitetsleder i Norge Malin Opland.

  

For mer informasjon om løsninger fra CoPro se: www.copro.no  

For flere kundehistorier se https://www.facebook.com/coprolive