Byemark Stål om CoPro QMS

Ketil Andersen, QHSE Manager hos Byemark Stål, deler sin erfaring med CoPro QMS og deres samarbeid gjennom flere tiår. «De har levert varene og hatt god oppfølging fra dag én,» sier Andersen. «CoPro QMS er et godt produkt, og selskapet leverer service til enhver tid, ikke minst ved å være svært lydhøre for forbedringsforslag og justeringer.»

Hos Byemark Stål bruker de flere moduler fra CoPro QMS, inkludert CLUE og CURB. «I CLUE har vi Kvalitetshåndboken, Personalhåndboken, HMS-håndboken og andre dokumenter som behøver en grad av styring,» forklarer Andersen. «CURB er ideell til avvikshåndteringen, men fordi programmet er på en åpen plattform, bruker vi det også til Vernerunder og organisasjonsutvikling.» Han understreker CURBs allsidighet og påpeker at «her er det bare fantasien som setter grenser.»

Selv om implementeringen av CoPro QMS fortsatt pågår hos Byemark Stål, er tilbakemeldingene fra brukerne svært positive. «Verktøyene er en oversiktlig og brukervennlig plattform for styringsarbeidet og helt nødvendig for en god drift av Byemark,» avslutter Andersen.

Byemark Stål tilbyr et bredt spekter av stålkonstruksjoner innen bygg og anlegg, fra prosjektering til ferdig montering. Deres ekspertise inkluderer veggelementer i fasader og takplater i stål, samt hulldekker og veggelementer i betong. Med CoPro QMS som en pålitelig partner, er Byemark Stål rustet til å fortsette å levere toppkvalitet og effektive løsninger til sine kunder.

CoPro QMS og Byemark Stål demonstrerer hvordan et tett samarbeid og bruk av innovative verktøy kan bidra til å løfte kvaliteten og effektiviteten i ethvert selskap.

Jacobs Douwe Egberts Professional Norge – Velger CoPro QMS Ledelsessystem

JDE Professional Norge har valgt CoPro QMS Ledelsessystem for å håndtere registrering og oppfølging av HMS-saker og daglige kontroller. Vi er stolte og takknemlig av å være deres valgte partner i dette viktige arbeidet.
CoPro QMS er skreddersydd for å møte behovene til moderne bedrifter, og vi er glade for å se at JDE Professional Norge allerede ser potensialet for å utvide bruken av CoPro QMS til andre områder.
JDE Professional Norge vil benytte telefoner og håndholdte enheter for registreringer i deres daglige gjøremål. Dermed vil serviceteknikerne hos JDE Professional Norge oppleve en mer smidig og effektiv arbeidsflyt. Med våre mobile apper kan brukerne ikke bare fylle ut skjemaer, men også legge ved bilder, video og tale, som ytterligere styrker dokumentasjonen og rapporteringen.
Vi takker for tillitten og vil gjøre alt vi kan for å sikre at implementeringen og bruken av CoPro QMS Ledelsessystem blir en suksess for JDE Professional Norge og sikre at dere oppnår de ønskede resultatene.»

-Grunnen til at vi valgte CoPro er at løsningen fra dere er en veldig effektiv løsning som gir god effekt over hele linjen ved bruk av app. Dette gir oss et riktigere bilde av situasjonen og muligheten til å forebygge uønskede hendelser gir økt sikkerhet, sier Operation Manager Andreas Nilsen.

Tilpasset Zinzinos behov

Direktesalgsselskapet Zinzino trengte et verktøy for å rydde opp og systematisere produktdokumentasjonen i selskapet. Med mange produkter og aktivitet i land over hele verden var behovet for å tilpasse systemet stort. -Vi testet ut 4-5 leverandører, men CoPro var de eneste som kunne levere vårt behov for tilpassing til egen drift, forteller Geir Smolan Chief Quality Officer hos ZinZino.

-En god leverandør hører på kunden. Det finnes dessverre så altfor mange leverandører som bare later som. I de nesten to årene vi har samarbeidet med CoPro har jeg aldri opplevd noe annet en rask og god respons fra dem. De er tilgjengelige og løser våre utfordringer slik vi forventer.

-Stadig flere medarbeidere hos oss jobber med QMS ledelsessystemet. Kompleksiteten i et verktøy henger sammen med muligheten for tilpassing. Det betyr grundig og god opplæring for brukerne som etter endt opplæring er veldig godt fornøyd med så vel verktøyet som brukervennligheten.

Zinzino startet med dokumenthåndtering og etter hvert også med prosessbeskrivelse. I disse dager vurderer de å utvide samarbeidet til også å inkludere avvikssystemet CURB.

-QMS fra CoPro har gitt oss den nødvendige oversikten på en effektiv måte. I vår bransje kontrolleres kvalitetssystemene av mattilsynene i hvert enkelt land vi har aktivitet – senest var vi i Finland der de lokale myndighetene ga oss tilbakemeldingen om at systemet var Exellent, avslutter Geir Smolan.

Win-win for GK

-Vi får inn vesentlig flere avviksmeldinger i dag enn før vi tok i bruk CURB fra CoPro. Dette gir oss et riktigere bilde av situasjonen og er veldig positivt for GK, sier en entusiastisk HMS-leder i GK, Sissel Strande. – En hverdag uten hendelser finnes ikke, så det å få inn avviksmeldingene er gull for oss – hendelser kan vi gjøre noe med. Og det igjen betyr bedre kvalitet på alt vi leverer og muligheten til å forebygge ulykker gir økt sikkerhet.

GK har vært kunde hos CoPro i mange år og bruker systemet til stadig flere typer registreringer. Opprinnelig var kongstanken med CURB at medarbeiderne i felt skulle få en enklere hverdag i arbeidet med å registrere arbeidshindringer. Men bruken ble raskt utvidet, og i dag registreres mellom 300 og 500 saker i måneden.

-En viktig årsak til dette er at systemet er svært enkelt og brukervennlig. Medarbeiderne registrer via mobil eller PC, og avviksmeldinger fra Curb importeres til Power BI daglig. Dette betyr at vi kan se hvor «skoen trykker» og jobbe med tiltak.

-Vi vurderer stadig nye bruksområder for CURB, og i disse dager utvider vi løsningen med en digital SJA (Sikker Jobb Analyse). På sikt ønsker vi også å digitalisere vernerundene, men vi må dele elefanten i flere stykker.

-Det er veldig positivt og utviklende for GK å jobbe med CoPro. De leverer et godt verktøy, ser ofte nye muligheter, er raske til å respondere i tillegg til å være positive og hyggelige. Jeg tror jeg må si et win-win-samarbeid for GK, avslutter HMS-leder Sissel Strande.

CoPro QMS ledelsessystem er fleksibelt og brukervennlig for hele organisasjonen

– Vi har jobbet med CoPro i mange år og er knallfornøyd med deres leveranser og deres support. I tillegg til at programmene er bra er Appløsningen ideell for alle vekterne som skal registrere avvik, sier Kvalitets- og Sikkerhetssjef Lars Lurvik i Securitas.

-Securitas er en spesiell organisasjon der brorparten av alle våre medarbeidere jobber ute i felt. Vi er avhengig av at alle selv legger inn avvik. Dette er blitt enkelt med CoPros brukervennlige App. Etter at den ansatte har registrert avvik varsles leder til den ansatte umiddelbart, som foretar saksbehandling, setter inn tiltak og lukker avvik. Vi registrerer alt av HMS-avvik, brudd på personvern(GDPR) og det vi kaller andre avvik. Når vi registrerer avvik kan vi enkelt ta bilder og video, som følger med avviket til saksbehandler. I tillegg utføres Sikker Jobb Analyse (SJA) ved bruk av app.

God effekt i hele linjen

-Bruken av CURB i forbedringsarbeidet og CLUE for styrende dokumentasjon og beredskap gir en god effekt for Securitas. Blant annet får vi ved avvik raskt avklart hvor skoen trykker og satt i gang riktig forbedringstiltak. Dette bidrar til naturligvis til mer fornøyde kunder og en mer effektiv og lønnsom organisasjon.

Registrerte avvik oppdateres daglig og automatisk inn i Power BI, som gir lederne et godt beslutningsgrunnlag.

-Har vi utfordringer med systemene har vi en fast kontaktperson hos CoPro som raskt «kaster seg rundt» og løser floken. Veldig positivt er det også at modulene er bygget slik at vi i all hovedsak er selvhjulpne med å gjøre endringer i oppsettet, avslutter Lars Lurvik i Securitas.

Løsningen er selvbetjent og etter en kort opplæring er superbrukere hos Securitas selvhjulpne med å bygge nødvendige skjema.

Løsningen som benyttes av Securitas heter CoPro QMS Ledelsessystem. Løsningen er skybasert, og består av modulene CURB – som støtter forbedringsarbeidet, CLUE – Dokumentstyring, CORE – Prosesser og RISK – risikoanalyser. Med CoPro QMS Skyløsning er vi alltid på siste versjon av programvaren og slipper kostnadskrevende og uforutsigbare oppgraderingsprosjekter. CoPros QMS er designet for å bidra til økt struktur, bedre kvalitet og målbarhet.

Lars Lurvik i Securitas trekker frem den brukervennlige Appen som et av mange fortrinn med CoPros QMS ledelsessystem.

Firesafe AS valgte CoPro QMS Ledelsessystem  

Brannsikringsselskapet Firesafe har valgt CoPro QMS Ledelsessystem som støtteverktøy for risikostyringog og forbedringsarbeid. CoPro QMS Ledelsessystem er en skybasert tjeneste. Firesafe uttaler at bakgrunnen for valget er at CoPro QMS er en ferdig løsning som leveres som hyllevare og at fleksibiliteten i arkitekturen er designet slik at de selv kan konfigurere ønsket funksjonalitet. At løsningen også er språkuavhengig og alltid oppdatert er en fordel. En skyløsning som CoPro sin gjør at de slipper fremtidige kostnadskrevende oppgraderingsprosjekter. 

Firesafe ble etablert i 1981 og er i dag en totalleverandør innen brannsikring med tjenester innen brannteknisk rådgiving, utførelse, installasjon, kontroll, service, kursvirksomhet og salg av spesialprodukter innen brann. Firesafe konsernet omsetter for om lag 1,3 mrd NOK og har ca 1000 ansatte i Norge, Sverige, Danmark og Finland.   

Vi i CoPro Live takker for tilliten og gleder oss til samarbeidet.  

På bilde ser du fra venstre Operations manager i Sverige Alexander Laskaridis og HMS og Kvalitetsleder i Norge Malin Opland.

  

For mer informasjon om løsninger fra CoPro se: www.copro.no  

For flere kundehistorier se https://www.facebook.com/coprolive  

Fleksibelt og brukervennlig

Østfoldbaserte Mjørud har i mange år vært kunde hos CoPro.  Selskapets ledelsessystem var tidligere basert på Microsoft Sharepoint. Tidlig i 2022 tok Mjørud i bruk Office 365 og valgte CoPro QMS som sitt nye skybaserte ledelsessystem.

Store forbedringer

-Totalt sett er det betydelige forbedringer med den skybaserte løsningen. Verktøyet er mye mer fleksibelt. Det er superenkelt for oss som ikke er programmerere å gjøre endringer samt å tilpasse verktøyet til vårt behov, sier Trond Rogstad som er HMS/KS-Leder i Mjørud AS.

Oversiktlig og brukervennlig

-QMS Ledelsessystem er brukervennlig. Det er enkelt å linke opp dokumenter og veldig lett å finne frem. Vi er også veldig godt fornøyd med overføringsprosessen fra den forrige løsningen. Det var overraskende enkelt å gjenbruke og overføre historikk til ny løsning. Enkelt var det også å lese og forstå tilbudet fra CoPro, det er ikke alltid tilfelle fra alle leverandører.

God effekt

-Vi har brukt CoPros løsninger i mange år og er godt fornøyd med både løsningene og bistanden vi får. Spesielt er vi veldig godt fornøyd med «prosesskart-editoren», den er knallbra. Har vi utfordringer eller ønsker endringer får vi raskt hjelp med gode forslag til løsninger. CoPros løsninger har gitt oss god effekt. Gode IT-verktøy i kombinasjon med gode leverandører er alltid en suksessfaktor, avslutter Trond Rogstad.

Mjørud benytter modulene CORE til prosesskartlegging, CLUE til dokumentkontroll og CURB til avvik, sjekklister, revisjoner, risikostyring og forbedringsarbeid.


Kvalitetssjefens erfaring ved implementering av CoPro QMS skyløsning

-Da vi besluttet at vi trengte et nytt Kvalitetsledelsessystem falt vi fort ned på CoPro QMS. Løsningen er enkel og brukervennlig og levert av CoPro som vi har hatt et godt samarbeid med i veldig mange år, sier kvalitetssjefen på Møre Trafo, Asgeir Tandstad.

-QMS-systemet har vært helt avgjørende for at vi nå er ISO Sertifisert. Det har vært krevende og til tider mye arbeid, men samtidig har vi gjennom denne prosessen lært veldig mye.

Enkel tilpassing og enkelt å bruke

QMS-systemet er blitt tatt veldig godt imot av organisasjonen. Det er en stor forbedring fra tidligere, systemet er enkelt å tilpasse og enkelt å bruke. Systemet henter selv de dataene det trenger fra andre systemer – det betyr en mer effektiv arbeidshverdag for oss. Det er også veldig positivt at vi kan bruke QMS rett fra mobilen.

Leverer som avtalt

-CoPro er en liten organisasjon og det kan være sårbart, men slik vi ser det er dette bare positivt for oss. Vi har få kontaktpunkter som raskt responderer og vi har bare gode erfaringer med dem. De leverer alltid den supporten vi har avtalt og de har vært en veldig god støttespiller gjennom sertifiseringsprosessen.

De er også lydhøre til innspill om forbedringer, de sjekker muligheter og kommer tilbake med forslag til løsninger. Vi valgte CoPro for de vi kjente dem og var trygge på deres leveranse. Prosessen har vist oss at vi gjorde et godt valg – vi har ikke angret et sekund, avslutter Kvalitetssjef Asgeir Tandstad hos Møre Trafo.

Møre Trafo benyttet CoPro QMS til ISO-sertifiseringen

Vi gratulerer Møre Trafo som nå er sertifisert på ISO 9001 og ISO 14001. I sertifiseringsprosessen har de brukt CoPros QMS Ledelsessystem for avvik og forbedring. -Møre Trafo sier at sertifiseringen har vært et suksessprosjekt med stor effekt og verdi for hele organisasjonen.

Prosessen frem til Møre Trafo ble sertifisert på ISO 9001 og ISO 14001 har fungert slik som godt prosjektarbeid skal fungere. Da vi startet sertifiseringsarbeidet trodde vi at vi hadde mye på plass av prosesser og rutiner, men underveis i prosessen har vi lært mye. Vi har jobbet systematisk, hatt stort fokus på eierskap i ledelsen og hatt et godt og erfarent team bestående av interne ressurser og eksterne konsulenter fra Nemko og CoPro. En riktig kombinasjon som har bidratt til at vi i dag er sertifisert på ISO 9001 og ISO 14001, sier en fornøyd administrerende direktør Leif Leira.

Avtalt leveranse til avtalt tid

-I sertifiseringsprosessen har vi brukt CoPros QMS Ledelsessystem for avvik og forbedring, dokumentsystem for prosedyrer og prosesser. Verktøyet og samarbeidet med CoPro har fungert slik vi ønsket og slik vi avtalte. CoPro og CoPros QMS Ledelsessystem har gitt oss verdifull støtte og vært en viktig sparringspartner som vi trengte for å nå målet om ISO sertifisering.

-Vi har samarbeidet med CoPro i mange år og alltid fått veldig god support. Det var derfor et enkelt valg å utvide samarbeidet med dem. Vi vurderte selvfølgelig andre leverandører, men vi visste at CoPro leverer kvalitet til avtalt tid og avtalt pris. I tillegg er det enkelt å få hjelp og support når vi trenger det.

Trippelsuksess

-Sertifiseringen har vært et suksessprosjekt med stor effekt. Den har bidratt til økt effektivitet i organisasjonen. Det i seg selv er supert, men sertifiseringen var også ønsket av våre kunder. Når vi i tillegg får gode tilbakemelding fra våre medarbeidere om enklere prosesser og mer effektiv arbeidshverdag snakker vi om et skikkelig vinn vinn vinn prosjekt som absolutt har gitt oss «Value for money», 

-Sertifiseringen har vært et omfattende prosjekt som underveis har krevd mye arbeid, blant annet bidro arbeidet til at registrerte antall avvik økte. Men takket være eierskapet i ledergruppen og ikke minst involveringen, ansvaret og eierskapet hos de funksjonsansvarlige og ikke minst den positive innstillingen fra medarbeiderne har implementeringen av nye prosesser og rutiner fungert veldig bra, avslutter administrerende direktør Leif Leira.

CoPro Live Brukerforum – utført!

CoPro Live Brukerforum ble gjennomført 22 november med bra deltagelse. Agendaen var satt opp sammen med våre kunder og  vi hadde besøk av Sverre Thorstad, som er revisor i Nemko. Han fortalte om revisors fokus i forhold til risiko- og rotårsaksanalyser.

Dagen startet med en gjennomgang av produktutvikling og planer, som er styrt av våre kunders ideer og forslag. Blant annet ble CLUE app for IOS og Android vist og etter planen blir den lansert til våre kunder rundt nyttår.

Deretter berørte vi tema innen forbedringsarbeid som rotårsaksanalyser, risikoanalyser, digitalisering og integrasjoner. Vi la vekt på å vise funksjonalitet «live», der vi blant annet viste kundenes løsninger.

Vi opplever tilbakemeldingene på arrangementet som gode og spesielt gode tilbakemeldinger er det på ideutveksling mellom kunder.

Vi sees om ca. 1 år til et nytt brukerforum