CLUE – Dokumentstyrings modul

CLUE er dokumentløsningen i CoPro QMS Ledelsessystem. Sentralt i CLUE er det vi kaller en dokumenttype hvor vi kan styre alt fra krav til innhold, arbeidsflyt, utseende mm. Fleksibiliteten i en dokumenttype gjør at våre kunder benytter CLUE til styrende dokumenter, prosedyrer, produktspesifikasjoner, stillingsbeskrivelser, kunde og leverandør kontrakter, utstyrsoppfølging etc. Her er det bare kreativiteten som setter begrensninger. CLUE har en innebygget editor og kan i tillegg håndtere alle typer vedlegg som Word, PDF, Excel, video, bilder, mm.

CLUE har tilgangsstyring til dokumenter, styrt arbeidsflyt med høring og godkjenning, varsling ved publisering, krav til lesebekreftelse fra brukere, revisjonsintervaller, samsvarskrav, mm.

For en bruker i et dokumentsystem er det ulike behov. Det har ført til at vi har ulike Dashboard, som skal dekke ulike type behov for en redaktør, en leder eller en bruker som kun skal lese dokumenter. I tillegg er alle Dashboard personifisert og inneholder «Mine favoritter», «Sist leste dokumenter» og «Mine oppgaver.» På denne måten forenkler CLUE daglige arbeidsoppgaver.

CLUE knyttes sammen med de øvrige modulene i CoPro QMS Ledelsessystem med nøkkelord som gjøres tilgengelig i alle løsninger. Brukertilgangen kan styres via et felles brukerregister i Azure AD.

Ønsker dere en demo av CLUE eller om dere ønsker å teste ut løsningen i skyen, så ta kontakt med oss for en uforpliktende avtale.

Plug-In Service valgte CoPro QMS Ledelsessystem

Plug-In Service AS driver service og vedlikehold på kjøle- og frysedisker i det norske markedet. Det er stort fokus på proaktivt vedlikehold, resirkulasjon og miljøvennlige løsninger for å skape miljøgevinster, noe som er godt innarbeidet i det interne miljøet. Selskapet holder til i Hagan i Nittedal og har ca. 60 ansatte. 

På bilde ser vi Daglig Leder Dag Rune Rensmoen.

Continue reading

Mjørud AS valgte CoPro QMS Ledelsessystem

 

Mjørud AS holder til på Rudskogen i Rakkestad, Østfold. Selskapet ble startet i 1905. Seskapets leveranser er i dag design, engineering, fabrication and installation of “Gas Turbine Off-Engine Products and Services” including Air Intake Systems, Enclosures, Exhaust Collectors, Ductwork Dampers and Stacks, and complete Waste Heat Recovery (WHRU) or Heat Recovery Steam Generator (HRSG) systems.

Mjørud’s ledelsessystem har frem til nå vært basert på Microsoft Sharepoint. Selskapet går over til Office 365 og valgte CoPro QMS Ledelsessystem som sitt nye skybaserte ledelsessystem. I Copro QMS skal de benytte modulene CORE til prosesskartlegging, CLUE til dokumentkontroll og CURB til avvik, sjekklister, revisjoner, risikostyring, forbedringsarbeid mm.

De ulike modulene skal integreres tett med andre kjernestystemer hos Mjørud som prosjektverktøy, kunderegister og leverandørregister. Ledelsessystemet integreres også med selskapets brukerregister (Azure) og kan konfigureres med to trinns autentisering.

På bildet ser vi venstre HMS/KS leder Trond Rogstad og Document control/QA/HMS Bjørn Hundvebakke.

Vi i CoPro Live takker for tilliten og gleder oss til samarbeidet.

Ta kontakt for en uforpliktende demo. Ønsker dere å teste ut våre løsninger, er dere bare å ta kontakt.

Power BI – Eksempel på bruk av BI verktøy

De fleste bedrifter har et stort potensiale i bedre utnyttelse av innsamlet data og informasjon. Power BI er et skybasert analyseverktøy som enkelt lar deg samle, analysere og få frem et godt beslutningsgrunnlag fra ulike datakilder.

Fra CoPro QMS Ledelsessystem kan automatiske uttrekk kjøres og til enhver tid gi brukerne oppdaterte data for analyse. Rapportalternativene er mange og bilde under viser noen eksempler. Ta kontakt med CoPro Live for mer informasjon.

Digitalisering med CoPro QMS Ledelsessystem

Våre kunder benytter CoPro QMS til digital transformasjon.

Tidligere var sjekklister manuelt skrevet på et stykke papir og kritiske verdier var ikke enkelt tilgjengelig.
Nå foregår utfylling på en mobil enhet med direkte oppdateringer. I etterkant er registreringer søkbare og det er enkelt å finne kritiske verdier.