Vår visjon

Arbeidet med et skybasert verktøy startet med en visjon om å skape arkitektur der våre kunder får stor fleksibilitet til å
bygge egen arbeidsflyt, egne dokumentmaler og skjemaer, styre ledetekster på felter, legge til hjelpetekster på felter
og mye mer. Våre løsninger er språk-uavhengige og følger innstillinger i browser/app.
Løsningene leveres i
sin standardversjon på 6 språk.’

Gode brukeropplevelser

Copro QMS opererer med felles basis programvare for alle brukere. Det gir fleksibilitet i utvikling uten at
kundetilpassede anvendelser blir gjenstand for tidsavbrudd og behov for revisjon når oppgraderinger og tilførsel av ny
funksjonalitet gjøres i programvaren.

Arkitektur gjør IT-hverdagen enklere

Vi oppdaterer programvaren fortløpende og når ny funksjonalitet tilføres, er den spesifisert og prioritert av våre
kunder.

Oppgraderer uten kostnad for deg

Du er alltid på siste versjon av programvaren uten noen ekstra kostnad.