Felles for modulene er at de gir våre kunder:

•   Mulighet til å bygge sine ledelsessystemer med håndbøker, prosesskart, avvikssystem, risiko analyser, revisjon, SJA, sjekklister og mye mer.
•   Stor fleksibilitet til å tilpasse sine løsninger på innhold i skjema, plassering av felter, hjelpetekster, arbeidsflyt m.m. Vi tilbyr et system som vokser med behovene og som reduserer eierkostnadene.
•   Alle våre kunder kjører sine versjoner på samme arkitektur. Copro tilfører jevnlig ny funksjonalitet der det er etterspurt og prioritert av våre kunder.
•   Våre kunder er alltid på siste versjon av programvaren og slipper oppgraderingsprosjekter og uforutsette kostnader.
Copro skaper orden

Anvendelsesområder