Besøk CoPro på Kvalitet og Risikodagene 2024!

Vi ønsker deg velkommen til å besøke Copro sin stand på Kvalitet og Risikodagene 2024, som arrangeres den 6. og 7. juni på Quality Hotel Expo, Fornebu. Vi vil presentere vår innovative løsning: Copro QMS – et moderne skybasert verktøy for kvalitetsledelse og risikostyring.

Fakta om Copro QMS Ledelsessystem:

🔹 Alt-i-ett løsning for effektiv kvalitetsledelse.

🔹 Fleksible moduler som dekker alle behov innen kvalitetsstyring.

🔹 Mulighet for mobil håndtering via vår praktiske App.

🔹 Skreddersydd system som vokser med dine behov og reduserer eierkostnader.

🔹 Alle brukere alltid på siste versjon av programvaren, uten behov for oppgraderingsprosjekter.

Besøk Copro på Kvalitet og Risikodagene for å lære mer om hvordan vår løsning kan forbedre din virksomhets kvalitetsstyring! Vi gleder oss til å møte deg der!

K&R dagene 2024, Fornebu 6.-7. juni – Kvalitet og Risiko Norge (qrn.no)

Sikre arbeidsplasser med godt HMS-arbeid

5 eller flere ansatte? Nå skjerpes kravet til verneombud

Ved årsskiftet trådte nye endringer i arbeidsmiljøloven angående verneombud i kraft. Fra nå av gjelder følgende: Virksomheter med fem eller flere ansatte skal ha minst ett verneombud. Som en del av ledelsens ansvar gjennom internkontroll, er det avgjørende å ha på plass et verktøy som sikrer deg en oversikt over HMS-arbeidet.

Gjør det enkelt og trygt for ledelsen! Gjør det enkelt og trygt for de ansatte!

For god internkontroll kreves systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet i virksomheten. Det er arbeidsgivers ansvar sammen med medarbeiderne å skape et godt arbeidsmiljø. Med CoPro blir det enkelt for ledelsen å oppfylle sine HMS-forpliktelser. Vårt system tilbyr støtte for å etablere og vedlikeholde et godt arbeidsmiljø, samtidig som det sikrer at de nye lovpålagte kravene blir møtt.

Med CoPro Internkontroll-løsningen sikrer du deg en ferdig løsning som innfrir virksomhetens ansvar og involvering av de ansatte.

Med CoPro QMS Ledelsessystem kan du:

·         Enkelt sette sammen prosesser, prosedyrer, standarder og metoder som bidrar til at bedriften kan nå sine mål.

·         Få et system som kan brukes i hele organisasjonen på alle nivåer.

·         Ha et verktøy som egner seg som styringssystem, kvalitetssystem og risikostyringssystem.

·         Benytte deg av fire fleksible moduler: CORE, CLUE, CURB og RISK, som kan brukes selvstendig eller integrert med hverandre og dekker de fleste bruksområder.

Ulike moduler sikrer bedre måloppnåelse

I samarbeid med våre kunder har vi utviklet modulene for kvalitetsledelse og internkontroll. I HMS-arbeidet er for eksempel modulen «Clue» ypperlig for å samle personalhåndbok, referanser til lover og regler, prosedyrer og instrukser. Dokumentene kan knyttes til modulen «Curb», der du kan registrere informasjon som revisjonsdato, ansvarlig og godkjenner samt knytte dem til avdelinger og prosesser.

Gjør det enkelt for dine medarbeidere å ta del i HMS-arbeidet

Med en brukervennlig app som installeres på den ansattes mobiltelefon, kan den ansatte enkelt foreta rapporteringer og dokumentere farer og avvik. Før utføring av arbeidsoppgaver kan «Sikker Jobb Analyse» utføres for å avklare risiko.

Gjør prosedyrer og dokumentasjon enkelt tilgjengelig for dine ansatte

Med en egen app på telefonen får den ansatte alltid tilgang til gjeldende versjon av en prosedyre. Enkel tilgang til gjeldende dokumentasjon er med på å øke sikkerheten og tryggheten på arbeidsplassen.

Våre største kunder krevde sertifiseringer av oss

Les suksesshistorie om hvordan Møre Trafo AS benyttet CoPro i sertifiseringsprosessen på ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001. Link

«CoPro leverer service til enhver tid,» sier QHMS-sjefen i Byemark Stål, Ketil Andersen. I løsningen har vi prosedyrer og andre dokumenter som krever en grad av styring. Vi bruker også løsningen for å registrere avvik, støtte for vernerunder og organisasjonsutvikling.