Byemark Stål om CoPro QMS

Ketil Andersen, QHSE Manager hos Byemark Stål, deler sin erfaring med CoPro QMS og deres samarbeid gjennom flere tiår. «De har levert varene og hatt god oppfølging fra dag én,» sier Andersen. «CoPro QMS er et godt produkt, og selskapet leverer service til enhver tid, ikke minst ved å være svært lydhøre for forbedringsforslag og justeringer.»

Hos Byemark Stål bruker de flere moduler fra CoPro QMS, inkludert CLUE og CURB. «I CLUE har vi Kvalitetshåndboken, Personalhåndboken, HMS-håndboken og andre dokumenter som behøver en grad av styring,» forklarer Andersen. «CURB er ideell til avvikshåndteringen, men fordi programmet er på en åpen plattform, bruker vi det også til Vernerunder og organisasjonsutvikling.» Han understreker CURBs allsidighet og påpeker at «her er det bare fantasien som setter grenser.»

Selv om implementeringen av CoPro QMS fortsatt pågår hos Byemark Stål, er tilbakemeldingene fra brukerne svært positive. «Verktøyene er en oversiktlig og brukervennlig plattform for styringsarbeidet og helt nødvendig for en god drift av Byemark,» avslutter Andersen.

Byemark Stål tilbyr et bredt spekter av stålkonstruksjoner innen bygg og anlegg, fra prosjektering til ferdig montering. Deres ekspertise inkluderer veggelementer i fasader og takplater i stål, samt hulldekker og veggelementer i betong. Med CoPro QMS som en pålitelig partner, er Byemark Stål rustet til å fortsette å levere toppkvalitet og effektive løsninger til sine kunder.

CoPro QMS og Byemark Stål demonstrerer hvordan et tett samarbeid og bruk av innovative verktøy kan bidra til å løfte kvaliteten og effektiviteten i ethvert selskap.

Jacobs Douwe Egberts Professional Norge – Velger CoPro QMS Ledelsessystem

JDE Professional Norge har valgt CoPro QMS Ledelsessystem for å håndtere registrering og oppfølging av HMS-saker og daglige kontroller. Vi er stolte og takknemlig av å være deres valgte partner i dette viktige arbeidet.
CoPro QMS er skreddersydd for å møte behovene til moderne bedrifter, og vi er glade for å se at JDE Professional Norge allerede ser potensialet for å utvide bruken av CoPro QMS til andre områder.
JDE Professional Norge vil benytte telefoner og håndholdte enheter for registreringer i deres daglige gjøremål. Dermed vil serviceteknikerne hos JDE Professional Norge oppleve en mer smidig og effektiv arbeidsflyt. Med våre mobile apper kan brukerne ikke bare fylle ut skjemaer, men også legge ved bilder, video og tale, som ytterligere styrker dokumentasjonen og rapporteringen.
Vi takker for tillitten og vil gjøre alt vi kan for å sikre at implementeringen og bruken av CoPro QMS Ledelsessystem blir en suksess for JDE Professional Norge og sikre at dere oppnår de ønskede resultatene.»

-Grunnen til at vi valgte CoPro er at løsningen fra dere er en veldig effektiv løsning som gir god effekt over hele linjen ved bruk av app. Dette gir oss et riktigere bilde av situasjonen og muligheten til å forebygge uønskede hendelser gir økt sikkerhet, sier Operation Manager Andreas Nilsen.