Jacobs Douwe Egberts Professional Norge – Velger CoPro QMS Ledelsessystem

JDE Professional Norge har valgt CoPro QMS Ledelsessystem for å håndtere registrering og oppfølging av HMS-saker og daglige kontroller. Vi er stolte og takknemlig av å være deres valgte partner i dette viktige arbeidet.
CoPro QMS er skreddersydd for å møte behovene til moderne bedrifter, og vi er glade for å se at JDE Professional Norge allerede ser potensialet for å utvide bruken av CoPro QMS til andre områder.
JDE Professional Norge vil benytte telefoner og håndholdte enheter for registreringer i deres daglige gjøremål. Dermed vil serviceteknikerne hos JDE Professional Norge oppleve en mer smidig og effektiv arbeidsflyt. Med våre mobile apper kan brukerne ikke bare fylle ut skjemaer, men også legge ved bilder, video og tale, som ytterligere styrker dokumentasjonen og rapporteringen.
Vi takker for tillitten og vil gjøre alt vi kan for å sikre at implementeringen og bruken av CoPro QMS Ledelsessystem blir en suksess for JDE Professional Norge og sikre at dere oppnår de ønskede resultatene.»

-Grunnen til at vi valgte CoPro er at løsningen fra dere er en veldig effektiv løsning som gir god effekt over hele linjen ved bruk av app. Dette gir oss et riktigere bilde av situasjonen og muligheten til å forebygge uønskede hendelser gir økt sikkerhet, sier Operation Manager Andreas Nilsen.

Anbefalte nyheter