Kvalitetssjefens erfaring ved implementering av CoPro QMS skyløsning

-Da vi besluttet at vi trengte et nytt Kvalitetsledelsessystem falt vi fort ned på CoPro QMS. Løsningen er enkel og brukervennlig og levert av CoPro som vi har hatt et godt samarbeid med i veldig mange år, sier kvalitetssjefen på Møre Trafo, Asgeir Tandstad.

-QMS-systemet har vært helt avgjørende for at vi nå er ISO Sertifisert. Det har vært krevende og til tider mye arbeid, men samtidig har vi gjennom denne prosessen lært veldig mye.

Enkel tilpassing og enkelt å bruke

QMS-systemet er blitt tatt veldig godt imot av organisasjonen. Det er en stor forbedring fra tidligere, systemet er enkelt å tilpasse og enkelt å bruke. Systemet henter selv de dataene det trenger fra andre systemer – det betyr en mer effektiv arbeidshverdag for oss. Det er også veldig positivt at vi kan bruke QMS rett fra mobilen.

Leverer som avtalt

-CoPro er en liten organisasjon og det kan være sårbart, men slik vi ser det er dette bare positivt for oss. Vi har få kontaktpunkter som raskt responderer og vi har bare gode erfaringer med dem. De leverer alltid den supporten vi har avtalt og de har vært en veldig god støttespiller gjennom sertifiseringsprosessen.

De er også lydhøre til innspill om forbedringer, de sjekker muligheter og kommer tilbake med forslag til løsninger. Vi valgte CoPro for de vi kjente dem og var trygge på deres leveranse. Prosessen har vist oss at vi gjorde et godt valg – vi har ikke angret et sekund, avslutter Kvalitetssjef Asgeir Tandstad hos Møre Trafo.

Møre Trafo benyttet CoPro QMS til ISO-sertifiseringen

Vi gratulerer Møre Trafo som nå er sertifisert på ISO 9001 og ISO 14001. I sertifiseringsprosessen har de brukt CoPros QMS Ledelsessystem for avvik og forbedring. -Møre Trafo sier at sertifiseringen har vært et suksessprosjekt med stor effekt og verdi for hele organisasjonen.

Prosessen frem til Møre Trafo ble sertifisert på ISO 9001 og ISO 14001 har fungert slik som godt prosjektarbeid skal fungere. Da vi startet sertifiseringsarbeidet trodde vi at vi hadde mye på plass av prosesser og rutiner, men underveis i prosessen har vi lært mye. Vi har jobbet systematisk, hatt stort fokus på eierskap i ledelsen og hatt et godt og erfarent team bestående av interne ressurser og eksterne konsulenter fra Nemko og CoPro. En riktig kombinasjon som har bidratt til at vi i dag er sertifisert på ISO 9001 og ISO 14001, sier en fornøyd administrerende direktør Leif Leira.

Avtalt leveranse til avtalt tid

-I sertifiseringsprosessen har vi brukt CoPros QMS Ledelsessystem for avvik og forbedring, dokumentsystem for prosedyrer og prosesser. Verktøyet og samarbeidet med CoPro har fungert slik vi ønsket og slik vi avtalte. CoPro og CoPros QMS Ledelsessystem har gitt oss verdifull støtte og vært en viktig sparringspartner som vi trengte for å nå målet om ISO sertifisering.

-Vi har samarbeidet med CoPro i mange år og alltid fått veldig god support. Det var derfor et enkelt valg å utvide samarbeidet med dem. Vi vurderte selvfølgelig andre leverandører, men vi visste at CoPro leverer kvalitet til avtalt tid og avtalt pris. I tillegg er det enkelt å få hjelp og support når vi trenger det.

Trippelsuksess

-Sertifiseringen har vært et suksessprosjekt med stor effekt. Den har bidratt til økt effektivitet i organisasjonen. Det i seg selv er supert, men sertifiseringen var også ønsket av våre kunder. Når vi i tillegg får gode tilbakemelding fra våre medarbeidere om enklere prosesser og mer effektiv arbeidshverdag snakker vi om et skikkelig vinn vinn vinn prosjekt som absolutt har gitt oss «Value for money», 

-Sertifiseringen har vært et omfattende prosjekt som underveis har krevd mye arbeid, blant annet bidro arbeidet til at registrerte antall avvik økte. Men takket være eierskapet i ledergruppen og ikke minst involveringen, ansvaret og eierskapet hos de funksjonsansvarlige og ikke minst den positive innstillingen fra medarbeiderne har implementeringen av nye prosesser og rutiner fungert veldig bra, avslutter administrerende direktør Leif Leira.