Tilpasset Zinzinos behov

Direktesalgsselskapet Zinzino trengte et verktøy for å rydde opp og systematisere produktdokumentasjonen i selskapet. Med mange produkter og aktivitet i land over hele verden var behovet for å tilpasse systemet stort. -Vi testet ut 4-5 leverandører, men CoPro var de eneste som kunne levere vårt behov for tilpassing til egen drift, forteller Geir Smolan Chief Quality Officer hos ZinZino.

-En god leverandør hører på kunden. Det finnes dessverre så altfor mange leverandører som bare later som. I de nesten to årene vi har samarbeidet med CoPro har jeg aldri opplevd noe annet en rask og god respons fra dem. De er tilgjengelige og løser våre utfordringer slik vi forventer.

-Stadig flere medarbeidere hos oss jobber med QMS ledelsessystemet. Kompleksiteten i et verktøy henger sammen med muligheten for tilpassing. Det betyr grundig og god opplæring for brukerne som etter endt opplæring er veldig godt fornøyd med så vel verktøyet som brukervennligheten.

Zinzino startet med dokumenthåndtering og etter hvert også med prosessbeskrivelse. I disse dager vurderer de å utvide samarbeidet til også å inkludere avvikssystemet CURB.

-QMS fra CoPro har gitt oss den nødvendige oversikten på en effektiv måte. I vår bransje kontrolleres kvalitetssystemene av mattilsynene i hvert enkelt land vi har aktivitet – senest var vi i Finland der de lokale myndighetene ga oss tilbakemeldingen om at systemet var Exellent, avslutter Geir Smolan.

Win-win for GK

-Vi får inn vesentlig flere avviksmeldinger i dag enn før vi tok i bruk CURB fra CoPro. Dette gir oss et riktigere bilde av situasjonen og er veldig positivt for GK, sier en entusiastisk HMS-leder i GK, Sissel Strande. – En hverdag uten hendelser finnes ikke, så det å få inn avviksmeldingene er gull for oss – hendelser kan vi gjøre noe med. Og det igjen betyr bedre kvalitet på alt vi leverer og muligheten til å forebygge ulykker gir økt sikkerhet.

GK har vært kunde hos CoPro i mange år og bruker systemet til stadig flere typer registreringer. Opprinnelig var kongstanken med CURB at medarbeiderne i felt skulle få en enklere hverdag i arbeidet med å registrere arbeidshindringer. Men bruken ble raskt utvidet, og i dag registreres mellom 300 og 500 saker i måneden.

-En viktig årsak til dette er at systemet er svært enkelt og brukervennlig. Medarbeiderne registrer via mobil eller PC, og avviksmeldinger fra Curb importeres til Power BI daglig. Dette betyr at vi kan se hvor «skoen trykker» og jobbe med tiltak.

-Vi vurderer stadig nye bruksområder for CURB, og i disse dager utvider vi løsningen med en digital SJA (Sikker Jobb Analyse). På sikt ønsker vi også å digitalisere vernerundene, men vi må dele elefanten i flere stykker.

-Det er veldig positivt og utviklende for GK å jobbe med CoPro. De leverer et godt verktøy, ser ofte nye muligheter, er raske til å respondere i tillegg til å være positive og hyggelige. Jeg tror jeg må si et win-win-samarbeid for GK, avslutter HMS-leder Sissel Strande.

CoPro QMS ledelsessystem er fleksibelt og brukervennlig for hele organisasjonen

– Vi har jobbet med CoPro i mange år og er knallfornøyd med deres leveranser og deres support. I tillegg til at programmene er bra er Appløsningen ideell for alle vekterne som skal registrere avvik, sier Kvalitets- og Sikkerhetssjef Lars Lurvik i Securitas.

-Securitas er en spesiell organisasjon der brorparten av alle våre medarbeidere jobber ute i felt. Vi er avhengig av at alle selv legger inn avvik. Dette er blitt enkelt med CoPros brukervennlige App. Etter at den ansatte har registrert avvik varsles leder til den ansatte umiddelbart, som foretar saksbehandling, setter inn tiltak og lukker avvik. Vi registrerer alt av HMS-avvik, brudd på personvern(GDPR) og det vi kaller andre avvik. Når vi registrerer avvik kan vi enkelt ta bilder og video, som følger med avviket til saksbehandler. I tillegg utføres Sikker Jobb Analyse (SJA) ved bruk av app.

God effekt i hele linjen

-Bruken av CURB i forbedringsarbeidet og CLUE for styrende dokumentasjon og beredskap gir en god effekt for Securitas. Blant annet får vi ved avvik raskt avklart hvor skoen trykker og satt i gang riktig forbedringstiltak. Dette bidrar til naturligvis til mer fornøyde kunder og en mer effektiv og lønnsom organisasjon.

Registrerte avvik oppdateres daglig og automatisk inn i Power BI, som gir lederne et godt beslutningsgrunnlag.

-Har vi utfordringer med systemene har vi en fast kontaktperson hos CoPro som raskt «kaster seg rundt» og løser floken. Veldig positivt er det også at modulene er bygget slik at vi i all hovedsak er selvhjulpne med å gjøre endringer i oppsettet, avslutter Lars Lurvik i Securitas.

Løsningen er selvbetjent og etter en kort opplæring er superbrukere hos Securitas selvhjulpne med å bygge nødvendige skjema.

Løsningen som benyttes av Securitas heter CoPro QMS Ledelsessystem. Løsningen er skybasert, og består av modulene CURB – som støtter forbedringsarbeidet, CLUE – Dokumentstyring, CORE – Prosesser og RISK – risikoanalyser. Med CoPro QMS Skyløsning er vi alltid på siste versjon av programvaren og slipper kostnadskrevende og uforutsigbare oppgraderingsprosjekter. CoPros QMS er designet for å bidra til økt struktur, bedre kvalitet og målbarhet.

Lars Lurvik i Securitas trekker frem den brukervennlige Appen som et av mange fortrinn med CoPros QMS ledelsessystem.

Firesafe AS valgte CoPro QMS Ledelsessystem  

Brannsikringsselskapet Firesafe har valgt CoPro QMS Ledelsessystem som støtteverktøy for risikostyringog og forbedringsarbeid. CoPro QMS Ledelsessystem er en skybasert tjeneste. Firesafe uttaler at bakgrunnen for valget er at CoPro QMS er en ferdig løsning som leveres som hyllevare og at fleksibiliteten i arkitekturen er designet slik at de selv kan konfigurere ønsket funksjonalitet. At løsningen også er språkuavhengig og alltid oppdatert er en fordel. En skyløsning som CoPro sin gjør at de slipper fremtidige kostnadskrevende oppgraderingsprosjekter. 

Firesafe ble etablert i 1981 og er i dag en totalleverandør innen brannsikring med tjenester innen brannteknisk rådgiving, utførelse, installasjon, kontroll, service, kursvirksomhet og salg av spesialprodukter innen brann. Firesafe konsernet omsetter for om lag 1,3 mrd NOK og har ca 1000 ansatte i Norge, Sverige, Danmark og Finland.   

Vi i CoPro Live takker for tilliten og gleder oss til samarbeidet.  

På bilde ser du fra venstre Operations manager i Sverige Alexander Laskaridis og HMS og Kvalitetsleder i Norge Malin Opland.

  

For mer informasjon om løsninger fra CoPro se: www.copro.no  

For flere kundehistorier se https://www.facebook.com/coprolive  

Fleksibelt og brukervennlig

Østfoldbaserte Mjørud har i mange år vært kunde hos CoPro.  Selskapets ledelsessystem var tidligere basert på Microsoft Sharepoint. Tidlig i 2022 tok Mjørud i bruk Office 365 og valgte CoPro QMS som sitt nye skybaserte ledelsessystem.

Store forbedringer

-Totalt sett er det betydelige forbedringer med den skybaserte løsningen. Verktøyet er mye mer fleksibelt. Det er superenkelt for oss som ikke er programmerere å gjøre endringer samt å tilpasse verktøyet til vårt behov, sier Trond Rogstad som er HMS/KS-Leder i Mjørud AS.

Oversiktlig og brukervennlig

-QMS Ledelsessystem er brukervennlig. Det er enkelt å linke opp dokumenter og veldig lett å finne frem. Vi er også veldig godt fornøyd med overføringsprosessen fra den forrige løsningen. Det var overraskende enkelt å gjenbruke og overføre historikk til ny løsning. Enkelt var det også å lese og forstå tilbudet fra CoPro, det er ikke alltid tilfelle fra alle leverandører.

God effekt

-Vi har brukt CoPros løsninger i mange år og er godt fornøyd med både løsningene og bistanden vi får. Spesielt er vi veldig godt fornøyd med «prosesskart-editoren», den er knallbra. Har vi utfordringer eller ønsker endringer får vi raskt hjelp med gode forslag til løsninger. CoPros løsninger har gitt oss god effekt. Gode IT-verktøy i kombinasjon med gode leverandører er alltid en suksessfaktor, avslutter Trond Rogstad.

Mjørud benytter modulene CORE til prosesskartlegging, CLUE til dokumentkontroll og CURB til avvik, sjekklister, revisjoner, risikostyring og forbedringsarbeid.