mandag 5 november 2018

TerraTec AS digitaliserer kvalitetsstyring og arbeidsprosesser.

TerraTec AS har siden 2004 vokst jevnt og er i dag et av Norges største kartfirma med 125 ansatte. Terratec leverer alle typer geodata og er ekspert på georeferering av avanserte sensordata innsamlet fra luften, fra land og over sjø.  TerraTec har stort fokus på kvalitet i sine produkter og tjenester og samarbeider tett med sine kunder for å oppnå kvalitet tilpasset deres spesielle behov.

Sommeren 2018 var tiden moden til å fornye støttesystemene for selskapets kvalitetsstyring. Blant annet var det ønskelig å gjøre behandlingen av avvik og uønskede hendelser mer effektiv og synlig i organisasjonen vha. en felles og mer moderne plattform med muligheter for egen tilpasning av metoder og verktøy. En ønsket effekt av dette er å kunne utnytte bedre potensialet som ligger i avvikene som input til den kontinuerlige forbedringsprosessen. Det var også ønskelig å modernisere styrings- og arbeidsprosessene ved hjelp av mer digitalisert prosesskartlegging-, dokumentasjon og vedlikehold samt enklere navigering i og mellom prosesser. Utvelgelsesprosessen for å finne en fleksibel og fremtidsrettet løsning foregikk sommeren 2018 og førte til at den skybaserte løsningen CoPro QMS fra CoPro Live ble valgt. CoPro QMS er modulbasert og etter en kort opplæring har Terratec på egen hånd konfigurert avviksmeldingsskjema og opplegg for håndtering av avviki modulen CURB. Nå er arbeidet med å kartlegge arbeidsprosesser godt i gang og i løpet av året vil dokumentsystemet CLUE, som er en del av CoPro QMS tas i bruk.  

 

CoPro Live takker for tilliten og vi gleder oss over samarbeidet med TerraTec.


Les alle nyheter

Siste nytt

Les alle nyheter