tirsdag 1 november 2016

Statsbygg valgte CoPro Live AS til å bistå med prosessmodellering.

Statsbygg ønsket bistand i forbindelse med kartlegging av sine arbeidsprosesser og valgte CoPro Live AS til å bistå som fasilitator i arbeidet. Statsbygg valgte i tillegg å benytte CoPro ProsessDesigner på en MS-Sharepoint plattform.

Statsbygg hadde modellert opp et stort antall prosesser men ønsket en revidering av eksisterende prosesser og kartlegging av nye prosesser. Eksisterende prosesser kunne importeres rett inn i CoPro ProsessDesigner for gjenbruk. I CoPro Prosessdesigner benyttes nøkkelord linking mot styrende dokumenter, noe som reduserer vedlikeholdsoppgaven.

CoPro Live ledet arbeidet i forbindelse med kartleggingen i.h.h.t metoden Statsbygg hadde valgt.  

 

Ønsker du mer informasjon kontakt salgssjef Harald Etnestad på mail Harald.Etnestad@copro.no eller telefon 982 28 385.


Les alle nyheter

Siste nytt

Les alle nyheter