tirsdag 14 august 2018

RISK Management modul i CURB

Ny RISK Managment modul er lansert som en del av CURB avvik og forbedringsløsning.

CoPro Live har lansert en skybasert tjeneste for RISK Management. Som en del av CURB kan ledelsen på egenhånd definere størrelsen på risikomatrisen (antall kolonner og linjer) og krav til innhold i matrisen. Risiko vurdering kan enkelt kobles mot det daglige forbedringsarbeidet og risikoreduserende tiltak. Passer for alle bransjer. Kontakt salg@copro.no eller legg en kommentar i kommentarfeltet for mer informasjon.


Les alle nyheter

Siste nytt

Les alle nyheter