mandag 15 januar 2018

Nye personvernregler kommer 25 mai 2018

 

EUs forordning for personvern også kalt GDPR (The General Data Protection Regulation) blir en del av norsk lov før sommeren i 2018. Kort sagt betyr det at vi får nye personvernregler i Norge som gir virksomheter nye plikter og enkeltpersoner nye rettigheter.

 

Hva er GDPR i et nøtteskall:

 

Samtykke er ikke bindende og kan trekkes

 

 Forhåndsavkryssede samtykkebokser er ikke lenger lov

 

 Personopplysninger skille tydelig fra andre forhold

 

 

Rett til å få utlevert personopplysninger

 

Rett til å gi dem videre til en ny tjenesteleverandør

 

 Overføres direkte mellom gammel og ny tjenesteyter

 

 

Kreve å få slettet opplysninger i registre

 

Underleverandører som har mottatt informasjon

 

 Slette opplysninger som ikke lenger er nødvendige

 

 

Leverandører er pliktige til å varsle innen 72 timer

 

Underleverandører er pliktige til å varsle innen 72 timer

 

 

 

Virksomheter har plikt til å dokumentere evne til å etterleve kravene.

 

Hva betyr dette for din bedrift:

Om du har rutiner og instrukser som i dag etterlever dagens personopplysningslov så må disse rutinene oppdateres til å dekke krav i den nye loven. Dette arbeidet er det ingen grunn til å utsette.

Om du ikke har rutiner i dag må de etableres og tilpasses din virksomhet. Aller helst som en del av bedriftens internkontrollsystem

 

Hvordan ta de nødvendige grep:

Det viktigste er å komme i gang med planleggingen. Det arbeidet er det ingen grunn til å utsette. Tiden frem til mai går fort. Vi i CoPro Live har etablert et opplegg hvor essensen er en dags workshop for hva som må til for å tilfredsstille kravene som kommer med GDPR. 

 

 

Ta gjerne kontakt med oss for nærmere dialog.

Salgssjef

Harald Etnestad

Mail

harald.etnestad@copro.no

Mobil

982 28 385

 

 


Les alle nyheter

Siste nytt

Les alle nyheter