onsdag 1 juli 2015

HOFF valgte CoPro Kvalitetssikring for MS-Sharepoint

HOFF som bl.a. er kjent for 'Opphøgde potteter' valgte CoPro Kvalitetssikring i tøff konkurranse med øvrige tilbydere av løsninger på markedet.

HOFF kjører på en MS-Sharepoint plattform og har valgt å kjøre mange av sine løsninger nettopp her for å utnytte investeringen. På denne måten kan de også benytte eksisterende kompetanse på Microsoft plattformen enda bedre.
HOFF skal ta i bruk Prosessmodellerings verktøy, Dokument kontroll for håndbøker, Avviks system og revisjonsplanleggning. For registrering av avvik skal de bl.a benytte CoPro Avviks app.


Les alle nyheter

Siste nytt

Les alle nyheter