onsdag 27 desember 2017

Helsehuset SALIS valgte skyløsning fra CoPro for Internkontroll og GDPR.

Helsehuset SALIS er en landsdekkende koordinerende bedriftshelsetjeneste bestående av 18 lokasjoner og har totalt ca 600 medlemsbedrifter. Helsehuset SALIS og deres medlemsbedrifter må ha løsninger som tilfredsstiller kravene til Internkontroll og ny personvernlovgivning (GDPR) som trer i kraft mai 2018.

 

Med utgangspunkt i maler for internkontroll løsning og egne rutiner har Helsehuset SALIS fått en prosessorientert løsning der det er enkelt for brukere å finne rutiner, instrukser og maler. 

 

 

Rapportering av hendelser foregår med bruk av App for IOS eller Android telefon. App kan også lastes ned på nettbrett. Med app kan avvik eller uønskede hendelser rapporteres og dokumenteres enkelt ved tekst og bilder. Når registrering er ferdig overføres informasjonen direkte inn i saksbehandlingssystemet.

«Bruk av app for å registrere avvik gjør det enkelt og effektivt å registrere avvik. Nå får vi synliggjort avvikene og mulighet til raskt å sette inn tiltak for å hindre gjentagelse.»

Annie Stokkeland, ansvarlig for internkontroll Helsehuset SALIS                        


 

Etter registrering av avvik på app får vi registreringen med bilder og tekst fra app, uten manuelle operasjoner rett inn i saksbehandlingssystemet. I saksbehandlingssystemet er det en styrt prosess som tilfredsstiller kravene til systematisk forbedringsarbeid. Når en bruker blir tildelt en oppgave mottar personen en varsling. Dette gjør det enkelt å få oversikt.

Innføring av nye personvernregler i mai 2018 (GDPR) stiller krav til at alle bedrifter har kontroll på personinformasjon. Brudd på de nye personvernreglene skal rapporteres myndighetene innen 72 timer. Løsningen er med og understøtter arbeidet med å tilfredsstille kravene.

«Dette forenkler arbeidet og gir oss god kontroll» sier Daglig leder i Helsehuset SALIS Åsmund Nyhus


Les alle nyheter

Siste nytt

Les alle nyheter