mandag 13 august 2018

CURB Dashboard for kontinuerlig forbedringsarbeid

Nytt Dashboard i CURB er lansert

CoPro Live har lansert en skybasert tjeneste for avviks registrering og kontinuerlig forbedringsarbeid. Bildet viser Dashboard i CURB og gir deg gir en god oversikt på status i forbedringsarbeidet. Kontakt oss for mer opplysninger på salg@copro.no eller ring Harald Etnestad på +47 982 28 385


Les alle nyheter

Siste nytt

Les alle nyheter