torsdag 23 august 2018

CoPro Live investerer i skybaserte løsninger

Vi lytter til våre kunders krav til teknologi og har investert i en ny generasjon av våre styringssystemer.

CoPro Live har gjennom 2017 og 2018 investert betydelige beløp i å bygge en versjon av våre styringssystemer som er skybaserte. Tidligere versjoner av løsningen har vært basert på Notes fra IBM og Sharepoint fra Microsoft. De fleste forespørslene vi mottar i dag på forbedringsløsninger, dokumentkontroll og prosess er skyløsninger og det har vi tatt konsekvensen av.
Våre nye skybaserte løsning inkluderer funksjonalitet for dokumentkontroll, forbedringsløsning, risiko, revisjon, SJA og prosess. Med vår lange erfaring vet vi hva våre kunder krever av funksjonalitet og fleksibilitet. Vi har derfor bygget inn fleksibilitet i våre løsninger der kunden som ønsker å komme raskt i gang starter med våre maler og er oppe og kjører i løpet av noen dager. Andre kunder ønsker å bygge sine egne løsninger basert på våre maler. I løsningen har du full frihet til å bygge egne skjema, legge til egne felter, bestemme arbeidsflyt, bestemme hjelpetekster m.m.
Responsen våre løsninger har fått i markedet er meget bra og vi vil fortløpende presentere kunder som har valgt våre løsninger. Ønsker du mer informasjon eller et uforpliktende møte ta kontakt med oss på salg@copro.no eller besøk vår facebookside for å se mer om våre løsninger. fb.me/coprolive

 


Les alle nyheter

Siste nytt

Les alle nyheter