tirsdag 11 august 2015

2015 – et tidsskille i internasjonal ledelse

God ledelse krever effektive styringsverktøy med fokus på kontinuerlig forbedring. Nå kommer de internasjonalt anerkjente standardene i ISO-serien, ISO 9001 (kvalitet) og ISO 14001 (miljø), i nye versjoner, og Standard Norge inviterer til lansering. For påmelding og mer informasjon se  -> her:

Tid:    Onsdag 14. oktober 2015, kl. 0900-1200 (registrering fra kl. 0830). Enkel lunsj kl. 1200.

Sted: Kino Victoria, Oslo sentrum (ved Konserthuset)

Rundt 120 land og 30 000 eksperter har uttalt seg om utkastet til nye standarder, deriblant Norge gjennom Standard Norge. Standardene er tilpasset sentrale samfunnstrender og lederutfordringer som

Program
Programmet for lanseringsarrangementet er under utarbeidelse. De nye standardene som blir presenterte, er sterkt endret og passer for alle virksomheter, uavhengig av størrelse, organisasjonsform, produkt- og tjenestetyper, privat eller offentlig osv. Vi planlegger ulike innlegg fra virksomheter som har erfaring med bruk av standardene og som nå forbereder seg på de nye versjonene. Selvfølgelig blir det også informasjon om endringene som kommer.


Les alle nyheter

Siste nytt

Les alle nyheter