Risiko

Vurder konsekvens av inntrufne hendelser og en mulig konsekvens av potensielle hendelser

CoPro Risiko

CoPro Risiko © er en selvstendig modul i den web baserte løsningen CoPro Kvalitetssystem. CoPro Kvalitetssystem er en helhetlig virksomhetsstyrings system for å synliggjøre bedriftens prosesser, gjøre styrende dokumentasjon enkelt tilgjengelig for sluttbruker, setter fokus på forbedringsarbeidet for å sette inn de riktige tiltak, risiko vurder potensielle eller reelle hendelser og utvikle kompetanse. CoPro Kvalitetssikring setter fokus på kostnads besparende tiltak og er med å øker bedriftens verdier.

Avdekke risiko - iverksette målrettede tiltak

CoPro Risiko har metadata for å utføre kategorisering av en hendelse på bl.a prosjekt, lokasjon, feiltype, feilårsak, periode m.m. Basert på konsekvens og sannsynlighet kalkuleres en risikofaktor som danner grunnlag for plassering av hendelsen i en grafisk 5x5 matrise. Med utgangspunkt i kalkulert risiko faktor på hendelser innenfor en periode i et prosjekt, lokasjon, feiltype, feilårsak kan en kontrollert risiko styring av hendelser mot et objekt/prosjekt etc gjennomføres.

Andre produkter

Ta kontakt for mer informasjon om Risiko

Siste nytt

Les alle nyheter