RapportGenerator

CoPro Rapportgenerator gjør det enkelt å bygge skjema, samle informasjon og fremstille grafiske avviksrapporter.

Visualserer ditt avviksarbeid

CoPro Rapportgenerator © er en selvstendig modul i den webbaserte løsningen CoPro Kvalitetssystem. CoPro Kvalitetssystem er en helhetlig virksomhetsstyringssystem for å synliggjøre bedriftens prosesser, gjøre styrende dokumentasjon enkelt tilgjengelig for sluttbruker, setter fokus på forbedringsarbeidet for å sette inn de riktige tiltak, risiko vurder potensielle eller reelle hendelser og utvikle kompetanse. CoPro Kvalitetssikring setter fokus på kostnads besparende tiltak og er med å øker bedriftens verdier.


Kjente standarder

CoPro Rapportgenerator gjør det enkelt å fremstille grafiske og dynamiske avviksrapporter basert på rapporterte avvik. CoPro Rapportgenerator består av MS-Excel + MS PowerPivot + CoPro løsningen. Det betyr at vi bygger rapporter basert på kjente standard løsninger og normalt kjent kunnskap i organisasjoner. Det kan bygges dynamiske rapporter som for en bruker kan være tilgjengelig i et rapportbibliotek eller via et prosesskart. Løsningen gjør det enkelt å sortere og gjøre utvalg på metadata satt i avviks systemet.

 

KPI-rapporter

Det er enkelt å bygge skjema for å innhente informasjon for deretter å sammenstille mot KPIer. KPI rapporter som gjennomløpstider, kompetanse etc kan gjøres tilgjengelig i rapportbibliotek eller f.eks i den gjeldende prosess i prosesskartet som en grafisk fremstilling.

Andre produkter

Ta kontakt for mer informasjon om RapportGenerator

Siste nytt

Les alle nyheter