ProcessDesigner

Effektiv design av klikkbart prosesskart linket opp mot styrende dokumenter publisert i et intranett.

Prosesskart med styrende dokumenter 

CoPro ProcessDesigner© er en selvstendig modul i den web baserte løsningen CoPro Kvalitetssystem. CoPro Kvalitetssystem er en helhetlig virksomhetsstyrings system for å synliggjøre bedriftens prosesser, gjøre styrende dokumentasjon enkelt tilgjengelig for sluttbruker, setter fokus på forbedringsarbeidet for å sette inn de riktige tiltak, risiko vurder potensielle eller reelle hendelser og utvikle kompetanse. CoPro Kvalitetssikring setter fokus på kostnads besparende tiltak og er med å øker bedriftens verdier.

Prosesskart som en del av intranettet

CoPro ProsessDesigner hjelper deg med å visualisere og publisere dine prosesser til en grafisk navigerbar internett løsning. Løsningen har en lav brukerterskel og gjør det enkelt å finne styrende dokumenter ved å klikke i prosesskartet.

 

Bygger på kjente standarder

CoPro ProsessDesigner er et MS-Visio basert modellerings verktøy. Til MS-Visio er det laget tilleggs funksjonalitet, som er avgjørende for å kunne benytte MS-Visio som et effektiv modellerings verktøy. Tilleggs funksjonaliteten vi har laget er den som våre kunder savner i standard MS-Visio.

 

Andre produkter

Ta kontakt for mer informasjon om ProcessDesigner

Siste nytt

Les alle nyheter