Kompetanse

Styrt kompetanseutvikling

CoPro Kompetanse løsning gir HR avdelingen full kontroll og styring på kompetanse utviklingen i organisasjonen innenfor ønskede rammer. I tillegg gir løsningen en god støtte for ledere med personalansvar for utvikling av den enkelte ansatte. Den ansatte har oversikt over eget ståsted og mål. 

CoPro Kompetanse er en selvstendig modul med integrasjon til ditt brukerregister hvor du kan importere ansatt informasjon. På personkortet til den ansatte vedlikeholdes aktuell og ønsket kompetanse på de områdene din bedrift ønsker å sette fokus. Verdier settes med utgangspunkt i bedriftens egen definerte taksonomi og presenteres i et rosediagram.

 

Ansatte kan gis tilgang til eget personkort og kan vedlikeholdes sammen med overordnet i medarbeidersamtaler. 

HR-medarbeidere har utvidet tilgang til å sette sammen kompetanseteam basert på roller/stilling pr avdeling. HR-medarbeidere har mulighet til å kjøre kompetanse rapporter hvor det er mulig å gjøre filtrering på registrert informasjon for å få frem ønsket utvalg. Denne funksjonaliteten kan benyttes for å sette sammen optimale team med best mulig forutsetning for å utføre en oppgave med best mulig resultat og høyest kvalitet. Kompetanse kan arkiveres for å sammenligne utvikling over tid. Kompetanse kan eksporteres til f.eks MS-Excel for videre manuell bearbeiding og presentasjon. 

Andre produkter

Ta kontakt for mer informasjon om Kompetanse

Siste nytt

Les alle nyheter