Avvik

Strukturert registrering og analyse av uønskede hendelser fører til forbedret kontroll.

Kontunuerlig forbedringsarbeid

CURB © er en selvstendig modul i den web baserte skyløsningen fra CoPro Live AS. CoPro leverer et helhetlig virksomhetsstyrings system for å synliggjøre bedriftens prosesser, gjøre styrende dokumentasjon enkelt tilgjengelig for sluttbruker, setter fokus på forbedringsarbeidet for å sette inn de riktige tiltak, risiko vurder potensielle eller reelle hendelser og utvikle kompetanse. CoPro Kvalitetssikring setter fokus på kostnads besparende tiltak og er med å øker bedriftens verdier.

CURB består av en rekke skjema for registrering av avvik. Eksempler er kvalitetsavvik, internavvik, HMS- avvik, Kundeklager, leverandørklager. Det er i tillegg skjema for å planlegge og gjennomføre internrevisjoner, eksternrevisjoner, vernerunder og foreta sikker jobb analyse. Legge til nye skjema, endre eksisterende skjema, legge til eller fjerne felter, legge til ledetekster m.m er en administrasjonsjobb som våre kunder gjør på egenhånd etter opplæring.

Behandling av avvik foregår v.h.a arbeidsflyt og tildeling av oppgaver som varsles pr mail eller i oppgavelister. Behandlingen av avvik går fra registrering, analyse, tildeling av tiltak, oppfølging og rapportering.

  

 

 

 

Alle avviks skjema har en rekke metadata for å kategorisere et avvik. Disse metadata danner grunnlag for en fleksibel rapportering.

 

Fleksibel registrering

Avvik kan registreres direkte i avviks databasen, fra et web basert prosesskart eller fra en telefon/nettbrett. Registrering kan foregå uten tilkobling til nettverk (Offline) for å overføre avvik på et senere tidspunkt. Avviksregistrering på en telefon/nettbrett gir mulighet for å ta bilder og tegne i bildet, som sammen med avviks tekst og kategorisering følger med over til avviksløsning for videre behandling.

Andre produkter

Ta kontakt for mer informasjon om Avvik

Siste nytt

Les alle nyheter