Avvik

Strukturert registrering og analyse av uønskede hendelser fører til forbedret kontroll.

Kontunuerlig forbedringsarbeid

CoPro Avvik © er en selvstendig modul i den web baserte løsningen CoPro Kvalitetssystem. CoPro Kvalitetssystem er en helhetlig virksomhetsstyrings system for å synliggjøre bedriftens prosesser, gjøre styrende dokumentasjon enkelt tilgjengelig for sluttbruker, setter fokus på forbedringsarbeidet for å sette inn de riktige tiltak, risiko vurder potensielle eller reelle hendelser og utvikle kompetanse. CoPro Kvalitetssikring setter fokus på kostnads besparende tiltak og er med å øker bedriftens verdier.

CoPro Avvik består av en rekke skjema for registrering av avvik. Eksempler er kvalitetsavvik, internavvik, HMS- avvik, Kundeklager, leverandørklager. Det er i tillegg skjema for å planlegge og gjennomføre internrevisjoner, eksternrevisjoner, vernerunder og foreta sikker jobb analyse.  

Behandling av avvik foregår v.h.a arbeidsflyt og tildeling av oppgaver som varsles pr mail eller i oppgavelister. Behandlingen av avvik går fra registrering, analyse, tildeling av tiltak, oppfølging og rapportering.

Alle avviks skjema har en rekke metadata for å kategorisere et avvik. Disse metadata danner grunnlag for en fleksibel rapportering.

 

Fleksibel registrering

Avvik kan registreres direkte i avviks databasen, fra et web basert prosesskart eller fra en telefon/nettbrett. Registrering kan foregå uten tilkobling til nettverk (Offline) for å overføre avvik på et senere tidspunkt. Avviksregistrering på en telefon/nettbrett gir mulighet for å ta bilder og tegne i bildet, som sammen med avviks tekst og kategorisering følger med over til avviksløsning for videre behandling.

Andre produkter

Ta kontakt for mer informasjon om Avvik

Siste nytt

Les alle nyheter