App

CoPro Avviks app er et tillegg til CoPro avvikssystem som gjør det mulig på en enkel måte å registrere avvik på en iPhone eller Androide mobil enhet.

CoPro Avviks App

CoPro App er fult integrert med CoPro Avviks system gjennom webservicer og kan enkelt integreres med andre avvikssystemer enn CoPro. CoPro Avviks App gjør det mulig å registrere et avvik enten online eller offline. Angi en tittel på avviket, beskriv hendelsen og ta et bildet som automatisk blir en del av rapporteringen. Det er også mulig å tegne i bildet før det lagres hvis man ønsker å utdype noe spesielt. Det er også muligheter for at avvik kan kategoriseres med utgangspunkt i metadata satt i avvikssystemet. Kategorisering kan f.eks være prosjekt, lokasjon, feiltype, feilårsak el.l. CoPro Avviks app gjør avviksløsningen mer tilgjengelig ute i felten og når man registrerer avvik med første hånds kunnskap når det oppdages økes kvaliteten i forbedringsarbeidet.

Andre produkter

Ta kontakt for mer informasjon om App

Siste nytt

Les alle nyheter