Kvalitetssikring handler om å forankre gode prosesser i organisasjonen

Hvorfor er kvalitetssikring viktig?

Forbedret måloppnåelse

Ved å forankre de gode prosessene hos de ansatte oppnås effektivitet og forståelse for verdiskapning. Et forbedringssystem synliggjør uønskede hendelser og muliggjør korrigerende tiltak som resulterer i kostnadsbesparelser. 

Redusert risiko

Kjenner du risikoen i ditt selskap? Våre produkter hjelper deg med å synliggjøre, planlegge og gjennomføre risikoreduserende tiltak. Ikke alle risikoer kan fjernes, men det er viktig å iverksette tiltak for å ha kontroll.

Enkel tilgjengelighet

Registrér uønskede hendelser på smarttelefon eller nettbrett. God dokumentasjon med bilder danner grunnlag for bedre beslutninger senere i prosessen.

Kontinuerlig forbedring

Våre tjenester og produkter hjelper din bedrift med å optimalisere arbeidsprosesser og tilgjengeliggjøring styrende dokumentasjon. Dette skaper en kultur der involvering og kontinuerlig forbedring står i sentrum for alle.

Våre produkter

CoPro Akademi

Vi har standardisert en rekke kurs på CoPro løsningene og bruk av vår metode. Dette er kurs vi kjører periodisk som et generelt kurs eller det mest vanlige i forbindelse med en leveranse kjører vi kundespesifikke kurs for våre kunder.

"Et viktig poeng for oss var at CoPro også kunne brukersiden slik at de har hjulpet oss med opplæringen og utrullingen i organisasjonen."
Groupware Manager, Cermaq

Kundehistorie:

"Et viktig poeng for oss var at CoPro også kunne brukersiden slik at de har hjulpet oss med opplæringen og utrullingen i organisasjonen."

FINN UT HVORDAN

Vi jobber med mange av Norges ledende bedrifter

Siste nytt

Les alle nyheter