Forbedret dokumentasjon og prosesskart økte kundebasen

Ved hjelp av forbedrede prosesskart og full dokumentkontroll vant Securitas tilbake sikkerhetskontroll på flere flyplasser og ved Statoils hovedkvarter.

EWOS

Securitas AS er det største og eldste sikkerhetsselskapet i Norge, med vel 6.000 vektere og over 40 avdelinger.

Kundens utfordring og vår løsning

Utfordring:

Uoversiktlige prosesser

Securitas har gjennom mange år opparbeidet svært mye dokumentasjon om ledelsesstyring og tjenesteproduksjon. Med over 6000 medarbeidere er det en stor utfordring for oss å opparbeide et tilstrekkelig antall prosesskart og ikke minst korrekte prosesskart. Vi var derfor ute etter et verktøy som kunne hjelpe oss med struktureringen og en kompetent konsulentstøtte.

Etter en evaluering av flere tilbydere ble CoPro valgt for oppgaven. CoPro forsto raskt vårt behov, de viste stor kunnskap om feltet og kunne i løpet av kort tid sette på ressurser for å løse oppgaven.

Løsning:

Økt kontroll og tilgjengelighet

Kvalitetsdokumentene er nå tilgjengelig på selskapets ansatt web gjennom selskapets prosesskart. Det er prosesseiere på hver prosess i prosesskartet med regelmessig revisjon av prosesser og tilhørende dokumenter. Prosesskartene benyttes i stor utstrekning i tilbud som utarbeides for å få kunden til bedre å forstå hvordan Securitas jobber.

Den nye dokumentasjonen var en sterk bidragsyter til at Securitas vant til bake sikkerhetskontroll på flere norske flyplasser og ved Statoils hovedkvarter.

Hva sier kunden?

Vi vil uten forbehold anbefale CoPro som leverandør av tjenester innen prosesscoaching og mapping, tegning av kart og prosjektledelse. CoPro har en behagelig samarbeidsform og tilstrekkelig kompetanse og integritet til å være tydelig i anbefaling av veivalg overfor toppledelse.

Siste nytt

Les alle nyheter