Ønsket et system tilpasset virksomheten, samtidig som elementære krav til dokumentstyring

BT Stål er en solid bedrift som har levert stålkonstruksjoner i over 20 år til kunder i hele østlandsområdet. Bedriften ble etablert i 1992, og har samme eiere i dag som ved oppstart. Vår målsetting er først og fremst å være en stabil, motiverende og trygg arbeidsplass. Vi søker en kontinuerlig forbedring ved å aktivt benytte vårt oppdaterte KS- og HMS system. Vår største konkurransefordel er dyktige og engasjerte medarbeidere som bidrar til at fokus på kvalitet, sikkerhet og lønnsomhet ivaretas for alle parter i ethvert byggeprosjekt.I BT Stål er det i underkant av 30 ansatte og vi omsetter for i ca. av 50 MNOK.

Bygg Teknisk Stål AS

BT Stål er en solid bedrift som har levert stålkonstruksjoner i over 20 år til kunder i hele østlandsområdet.

Kundens utfordring og vår løsning

Utfordring:

Selskapet

"Som hos så mange andre, bestod vår kvalitetshåndbok av permer med utskrifter fra en kvaltetsapplikasjon ferdigsnekret for byggebransjen.

Vi stod foran en sertifiseringsprosess i.h.t. NS-EN 1090-1, og et generelt ønske om å gjøre kvalitetsstyring (og HMS-styring) til en mer levende del av bedriftskulturen; for meg er ikke kvalitetsstyring en nedstøvet perm i hylla, men hvordan vi utfører våre prosesser og aktiviteter fra dag til dag og hvordan vi har kontroll med dem. 

Av erfaring vet man at de fleste finner det lite interessant å lese gjennom et prosedyreverk bestående av en mengde tettskrevne tekstdokumenter."

Løsning:

Oppdatert kvalitetssystem tilgjengelig for de ansatte.

"Ønsket var derfor å ha et verktøy som ga oss frihet til å bygge opp et system tilpasset virksomheten, samtidig som elementære krav til dokumentstyring osv., samt at nyttig funksjonalitet ble ivaretatt, med tanke på eventuelle senere sertifiseringer. 

"Etter å ha grovsortert 10-15 mulige applikasjoner, satt vi igjen med tre alternativer som alle var utviklet for bruk i byggebransjen. I tillegg ønsket vi å ha med et bransjeuavhengig alternativ. Tilslutt stod vi igjen med CoPro og en annen sterk kandidat. Sistnevnte var en online-basert løsning som i tilegg hadde begrenset fleksibilitet. "

Et annet viktig element er muligheten til å visualisere prosesser. Prosessmoduleringsbiten er derfor noe vi anser som en viktig del av CoPro- applikasjonen, ikke minst med tanke på at vi også har enkelte ikke norskspråklige medarbeidere."

Hva sier kunden?

CoPro Prosess Designer har hjulpet oss å visualisere våre prosesser for alle våre ansatte i vår flerspråkelige organisasjon.

Siste nytt

Les alle nyheter