CoPro Live Brukerforum

CoPro Live Brukerforum avholdes på Thon Hotel Opera i Oslo 22 november 2022.

Vi ønsker denne dagen å være konkrete og vise eksempler fra et bredt spekter av funksjonalitet som benyttes daglig innenfor de ulike tema. Enten ved at kunden(e) selv presenterer sine løsninger eller at vi gjør det i samarbeid med dem. 

Ønsker du å delta, men har ikke mottatt invitasjon? Ta kontakt med salg@copro.no.

AGENDA:

09.00 – 09.15 Status CoPro Live og planer for produktutvikling
09.15 – 09.45 Opsjoner i CLUE og CURB med kundeeksempler. 
09.45 – 10.00 Kaffepause
10.00 – 11.00 Fokus fra revisors ståsted v/Sverre Thorstad-revisor hos NEMKO. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.(Rotårsaksanalyser, ledelsens gjennomgang mm.)
11.00 – 11.15 Kaffepause
11.15 – 12.00 Rotårsaksanalyser i CoPro QMS med kundeeksempler. 
12.00 – 13.00 Lunsj
13.00 – 13.45 Risikoanalyser i CoPro QMS med kundeeksempler. 
13.45 – 14.00 Kaffepause
14.00 – 14.45 CoPro QMS i digitaliseringsprosessen med kundeeksempler. 
14.45 – 15.00 Kaffepause
15.00 – 15.30 Integrasjoner i CoPro QMS forenkler og forhindrer dobbeltregistrering av data med kundeeksempler. 
15.30 – 15.50 Idemyldring
15.50 – 16.00 Avrunding av brukerforum